Novi INNOVANCE® ETP test

INNOVANCE® endogeni trombin potencijal (ETP) test, poboljšana metoda originalne metode po Hemkeru, je značajno sredstvo za mjerenje hemostatskog potencijala u plazmi. Innovance ETP, automatski test na Siemens BCS i BCS XP sistemima, osigurava mjerenje koncentracije i vremena trombinske aktivnosti i kvantificira kapacitet za trombin generaciju.

Mjerenje trombin generacije pomoću Innovance ETP testa ima potencijalnu vrijednost za kliničku dijagnozu, monitoring terapije i u epidemiologiji. Dosadašnje istraživanje se fokusiralo na upotrebu ETP testa za monitoring pacijenata koji primaju antikoagulanse, da bi se predvidio rizik od nastanka venskog tromboembolizma (VTE) i da bi se otkrio ETP u nosiocima protrombinske mutacije G20210A.
Siemens Innovance ETP test je novi koagulacijski test, koji dozvoljava aplikaciju nedavno razvijene metode koja se izvodi pod rutinskim uslovima, čime se osigurava bolji uvid u hemostatski sistem. Test se izvodi na potpuno automatiziranim BCS i BCS XP sistemima čime se laboratorijskom osoblju dozvoljava da izvodi širok raspon i rutinskih i specijalnih testova na sistemu. Dok većina ETP testiranja zahtijeva namjenske analizatore, BCS i BCS XP sistemi dozvoljavaju prilagođeno ETP testiranje, omogućavajući laboratorijskom osoblju da uključi ETP testiranje u dio rutinskog testiranja. Potpuno automatizirano pipetiranje, mjerenje i kalkulacija na BCS i BCS XP sistemima zahtijeva minimalnu intervenciju operatora, nudeći novi nivo pouzdanosti i tačnosi u ETP testiranju.

Sa CE oznakom, Innovance ETP test se može koristiti u dijagnostičke svrhe kao i za istraživanja, osiguravajući korist i u dijagnostičkim i istraživačkim laboratorijama.

Siemens website

Be the first to comment

Leave a Reply