Visokoosjetljivi biosenzor detektuje male količine proteina

Napravljen je biosenzor od skupine karbonskih nanocijevi obloženih sa tankim filmom protein-prepoznajućeg polimera koji koristi elektrohemijske signale za otkrivanje male količine proteina.

Biosenzor nanocijevi mogu da otkriju humani feritin, primarni protein za pohranu željeza i E7 onkoprotein deriviran iz humanog papilomavirusa (HPV). Slijedeći testovi upotrebom kalmodulina su pokazali da bi senzor mogao praviti razliku između različitih proteina koji imaju različit oblik.

Multidisciplinarni tim biologa, hemičara i fizičara sa Boston College (BC; Chestnut Hill, MA, USA) i Institute of Nanoscience and Nanotechnology at Central China Normal University (Wuhan, China) su izvjestili da su njihovi pronalasci objavljeni online 27.07.2010. u izdanju Nature Nanotechnology. Novi biosenzor bi mogao da bude novo značajno dijagnostičko sredstvo za otkrivanje velikog rapona bolesti.

BC tim je koristio array od nanocijevi veličine približno 300 puta manje od humane dlake obložene sa neprovodnim polimerom sposobnim za prepoznavanje proteina sa osjetljivošću od subpikogram po litri.

Detekcija se može čitati u stvarnom vremenu, umjesto analiza koje traju nekoliko dana ili sedmica, što znači da bi molekularna tehnologija nanocijevi mogla obezbijediti način da biosenzori detektuju humani papilomavirus ili neki drugi virus sedmicama prije nego sadašnje dijagnostičke tehnike to omogućavaju.

“U slučaju nekih bolesti, niko ne može biti siguran zašto je neko bolestan”, rekao je profesor biologije sa Boston College Dong Cai. “Sve što bi mogli da znamo jeste da bi to mogao biti virus. U to vrijeme, pacijenti nemaju antitijela u serumu koja bi se mogla detektovati. Tako da u vrijeme kada je kritično da se uspostavi dijagnoza, moguće je da se ne otkriju tragovi virusa. U tom momentu se gubi šansa za adekvatnom terapijom. Sa ovom tehnologijom moguće je otkriti proteine virusa”.

Labmedica, 07.07.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply