Test za leukemiju registriran u Evropi

Klinički validiran test koji će pomagati kliničarima u praćenju i tretmanu osoba sa hroničnom mijeloidnom leukemijom (CML) je pušten u prodaju u Evropi.

Test je namjenjen nako pomoć u procjeni kompletnog citogeničnog odgovora (CcyR), glavnog molekularnog odgovora (MMR), minimalne rezidualne bolesti i relapsa u kod pacijenata sa CML.

Asuragen, Inc. (Austin, TX, USA) i Life Technologies Corporation (Carlsbad, CA, USA) objavili su da su dobili CE oznaku za BCR/ABL1 quant test, Asuragenov test rađen prema njihovim visokim standardima. Asuragen proizvodi test koji ekskluzivno distribuira Life Technologies i koji radi na Applied Biosystems, CE označenom, 7500 Fast Dx Real-Time polymerase chain reaction (PCR) instrumentu.

BCR-ABL1 fuzionirani gen nastaje specifičnom hromozomskom translokacijom, poznatom kao Philadelphia chromosome ili t(9:22). Rezultirajući fuzijski BCR/ABL1 transkripti su prisutni u oko 95% hroničnih mijeloidnih leukemija. Ako su prisutni, nivo njihove ekspresije ili omjer njihove ekspresije prema referentnom transkriptu može se koristiti u praćenju progresije bolesti.
„BCR/ABL1Quant test obezbjeđuje nekoliko prednosti u odnosu na sadašnje metode, omogućavajući mulitplex detekciju svih ciljnih transkripata u jednoj reakciji i obezbjeđujući standardizaciju korištenjem naše zaštićene RNA Quant tehnologije za externe kalibratore i kontrole procesa” naglasio je Rollie Carslon, predsjednik Asuragena. Asuragen je potpuno integrirana kompanija za razvoj dijagnostike i farmaceutskih servisa. Portfolio dijagnostičkih produkata sadrži vlidirane microRNA eseje za pankreasni kancer, kvantitativne RNA testove za genske translokacije leukemije, Signature® Oncology i druge genetičke testove.

Life Technologies je kreirana kombinacijom Invitrogen Corporation i Applied Biosystems Inc., i proizvodi in vitro dijagnostičke produkte, kao i proizvode samo za istraživačke svrhe.

Labmedica, 22.07.2010

Be the first to comment

Leave a Reply