Novi globalni standardi za mjerenje Hemoglobina A1c

Konsenzusna izjava data od strane glavnih asocijacija za dijabetes najavljuje da će uskoro biti usvojena globalna standardizacija za mjerenje glikoziliranog hemoglobina (HbA1c).

Predložena nova procedura, koja je po prvi put bazirana na referentnim materijalima, rezultiraće nižim procentualnim vrijednostima nego što su kliničari navikli viđati, zbog veće specifičnosti metode, tvrdi izjava. Nivoi HbA1c će se izražavati i kao procenti, što se tipično koristi u Sjevernoj Americi, prema Nacionalnom Programu za Standardizaciju Glikohemoglobina (NGSP, www.ngsp.org) i u internacionalnim SI jedinicama mmol/mol prema novoj shemi IFCC-a (www.ifcc.org). Konsenzusna izjava se pojavila 2. juna u online izdanju žurnala Diabetes Care.

Point-of-care (POC) HbA1c sistemi kao i laboratorije trebaju biti dio promjena u kontroli kvaliteta, naglasili su autori Rangnar Hanas, MD iz Uddevalla bolnice u Švedskoj i Garry John, PhD iz Norfolk i Norwich univerzitetske bolnice.
Svim sistemima za standardizaciju koji se sada koriste nedostaju referentni materijali koji osiguravaju da bi pacijent imao komparabilne rezultate iz bilo koje laboratorije, pojasnili su Dr. Hanas i Dr. John.

Nova procedura IFCC-a je kreirana da riješi ovaj problem. Ona uključuje specifični inkubacioni proces da kvantificira i odvoji glikozilirane i neglikozilirane heksapeptide na hemoglobinskoj molek2uli, koristeći masenu spektrometriju ili kapilarnu elektroforezu; zatim, izolaciju čistog HbA1c i neglikoziliranog hemoglobina iz humane krvi i njihovo miješanje u dobro definiranim proporcijama da se dobije sigurni primarni referentni set materijala za kalibriranje primarnog referentnog sistema; zatim, dodijeljivanje vrijednosti primarnog referentnog sistema sekundarnim referentnim materijalima (puna krv), a onda korištenje od strane proizvođača za kalibriranje njihovih instrumenata.

Implementacija ove metode je u toku, sa mrežom laboratorija zaduženih da uvedu novi sistem u praksu i održe ga.
Ovaj referentni sistem „predstavlja samo dobar početak za implementaciju standardizacije”, ali određivanje kako prezentirati brojeve je tema ozbiljne debate, napisali su autori konsenzusne izjave.

Zaključci predstavljaju konsenzus među sljedećim asocijacijama: American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, International Diabetes Federation i International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes.

Labmedica 8.8.2010

Be the first to comment

Leave a Reply