Petominutni skrining u dobi oko šezdeset godina može smanjiti broj smrti od raka crijeva

Što je ranije dijagnosticiran rak crijeva, to bolje, sa preživljavanjem i do 90% kada su tumori lokalizovani. Dvije trećine kancera i pre-kanceroznih protruzija na stijenkama crijeva, koje se nazivaju polipima, se nalaze i nižim dijelovima debelog crijeva – rektumu i sigmoidnom kolonu. Pregled ovih dijelova crijeva se obavlja fleksibilnim intrumentom sa svjetlom koji se zove sigmoidoskop ili „Flexi-scope”. Skrining sa ovim instrumentom ima potencijala da prevenira rak debelog crijeva, jer prekancerozni polipi koji se detektuju u toku sigmoidoskopije se mogu ukloniti. Fleksibilna sigmoidoskopija traje oko 5 minuta, sigurna je i dobro prihvaćena od strane potencijalnih pacijenata.

Profesor Wendy Atkin sa Odjela Hirurgije i Kancera na Imperial College London, vodio je multicentričnu kontroliranu studiju da provjeri da li jedna sigmoidoskopija kod ljudi između 55 i 64 godine, može reducirati incidenciju raka crijeva i smrtnost. Studija je bazirana na nalazima da većina ljudi koja razvije kancer u nižim dijelovima crijeva, razvije prekancerozni polip prije 60. godine.

Skrining je obavljen na 57099 učesnika, dok je 112939 ne skriniranih ljudi formiralo kontrolnu grupu. Rezultati, nakon praćenja u trajanju od oko 11 godina, publicirani su u Lancet-u. 28. Aprila 2010. Incidencija kancera u svim dijelovima debelog crijeva je bila 33% niža kod skriniranih nego kod kontrola, a smrtnost je bila 43% niža. Kanceri u nižim dijelovima debelog crijeva (dijelu koji se pregleda tokom skrininga) su smanjeni za polovinu. Jako malo novih kancera se razvilo u ovom dijelu crijeva, nakon skrininga i uklanjanja polipa u periodu od 11 ili više godina.
Profesor Atkin je rekao „Naša studija pokazuje prvi put da možamo dramatično reducirati incidenciju raka crijeva, i broj ljudi koji umire od ove bolesti, koristeći jednokratni test. Nijedna druga tehnika skrininga nije se pokazala efikasnom u prevenciji bolesti. Naši rezultati sugeriraju da bi skrining sa Flexi-skopom može spasiti hiljade života.”

Trenutna skrining metoda za rak debelog crijeva, nazvana fekalni test skrivenog krvarenja, traži tragove krvi u stolici i pomaže u detektovanju kancera u ranoj fazi bolesti. U Velikoj britaniji, rutinski skrining pomoću ovog testa se nudi svake dvije godine za starije ljude. Ova metoda skrininga je pokazala da se smrtnost od kolorektalnog karcinoma smanjila za 25% kod ljudi koji su podvrgnuti ovom testiranju, ali nije pokazala da doprinosi reduciranju rizika da se razvije kancer. Test može biti pozitivan i kod tumora u gornjim partijama debelog crijeva, koje se ne mogu ispitati Fleksi-skopom.

Cancer research UK je pozvala vladu da doda Fleksi-skop u nacionalni program skrininga, kao jedno od prioriteta. Takav program bi spasio hiljade života i uštedio puno novca i nervoze i patnje povezane sa dijagnosticiranjem kancera, a uštedio bi i novce koji idu za zdravstvo.

Be the first to comment

Leave a Reply