Brzi test na virus raka grlića materice za zemlje u razvoju

Rak grlića materice je drugi najčešći rak u žena koji svake godine pogađa oko 500.000 žena u svijetu i ubije njih gotovo 300.000. Većina slučajeva raka grlića materice i prethodnika karcinoma, cervikalne intraepitelne neoplazije (CIN), povezani su sa infekcijom sa nekoliko tipova humanog papiloma virusa (HPV), virusa koji takođe može uzrokovati obične bradavice. Dvije vrste testova koriste se ze skrining raka grlića materice i CIN: bris grlića materice i HPV testovi. Upotreba cervikalnih citoloških briseva – skrining testova koji zahtijevaju ispitivanje uzoraka pod mikroskopom – smanjila je smrtnost za 50-70% u Evropi, SAD i Kanadi, ali zemlje u razvoju nemaju odgovarajuću infrastrukturu i resurse da koriste ovu metodu ili neke novije, preciznije metode koje detektuju DNK HPV-a.

Nova modifikacija DNK testa nazvana careHPV (brigaHPV) detektuje 14 tipova HPV koji mogu uzrokovati rak grlića materice. Ovaj test razvijen je imajući u vidu potrebu za skriningom u zemljama u razvoju. Test ne zahtijeva visoko obučene ljude, napajanje električnom energijom ili tekuću vodu i potrebno je samo malo radnog prostora. On daje rezultate u roku od tri sata, tako da se žene mogu testirati i liječiti istog dana. Test je razvijen saradnjom jedne dijagnostičke kompanije i jedne međunarodne neprofitne organizacije posvećene javnom zdravstvu, uz finansiranje Bill i Melinda Gates Fondacije.

Studija objavljena u Lancet oncology u Oktobru 2008 uporedila je ovaj novi test sa drugim skrining testovima. Tim istraživača iz Kine, SAD, Kanade i Velike Britanije obuhvatio je više od 2.500 žena u dobi od 30 do 54 godina koje žive u ruralnim područjima u provinciji Šandži u Kini. Koristeći vaginalnu četkicu i bris uzoraka grlića materice prikupljenih i od pacijenata i od medicinskih sestara-babica, istraživači su uporedili učinak careHPV testa sa vizuelnim pregledom grlića materice putem acetatne kiseline, sa ustanovljenim DNK testom koji se uobičajeno koristi u razvijenim zemljama i sa citologijom zasnovanom na tečnosti.

Od 2388 žena s potpunim podacima, njih 70 – gotovo 3% – imale su prethodnika raka grlića materice (umjerenu ili razvijenu CIN), ali je samo jedna imala invazivni karcinom. CareHPV ispravno detektira promjene u stanicama grlića materice u 90% slučajeva i ispravno isključuje uzorke bez abnormalnih promjena u 84,2% slučajeva. Kod vaginalnih uzoraka, careHPV ispravno detektira promjene u 81,4% slučajeva i isključuje uzorke bez takvih promjena u 82,4% slučajeva. Za tečnu citologiju uzoraka raka grlića materice, te brojke su bile 85,3% i 97,0%. DNK test koji se široko upotrebljava u razvijenim zemljama ispravno detektira te promjene u 97,1% slučajeva i ispravno ih isključuje u 85,6% slučajeva na uzorcima grlića materice. Kao što se i očekivalo, svi ovi testovi su bili osjetljiviji od vizuelnog pregleda cerviksa acetatnom kiselinom.

Istraživači su napisali: “Sve u svemu, čini se da careHPV ima učinak koji zaslužuje daljnja proučavanja i, zavisno od lokalnih procjena ekonomske isplativosti, mogao bi biti prikladan za upotrebu u skrining programima sa ograničenim resursima”.

U popratnom komentaru, Dr. Luisa Villa piše: “Uprkos nekim gubicima kliničke osjetljivosti, (careHPV-ov) učinak u uzorcima koje žene same donesu, može povećati prihvatljivost pregleda u raznim okolnostima … Mogućnost dobijanja tačnih rezultata u nekoliko sati je naročito važna u situacijama gdje se žene pregledavaju samo povremeno, omogućavajući liječenje (CIN) lezija visokog stupnja tokom iste posjete … Međutim, više studija je potrebno za prikaz reproduktivnosti i kliničkog učinka testa u kontekstu populacija sa različitom rasprostranjenošću HPV-a i bolesti vezanih za HPV. “

Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) danas preporučuje da se HPV-DNK testiranje može koristiti za primaran skrining. Novi program SZO, LabNet, uspostavlja globalnu mrežu HPV laboratorija koja se pridržava standardnih materijala i kvalitetnog rada. LabNet će pomoći da se osigura najbolji učinak HPV testa u različitim okolnostima.

Be the first to comment

Leave a Reply