Brza identifikacija patogena koji izazivaju bakterijsku sepsu

Dostupan je molekularni test koji može istodobno da identificira tri Gram-negativne bakterije direktno iz pozitivnih krvnih kultura za manje od 90 minuta.

Trobojni multipleks test omogućava identifikaciju bakterija Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa iz pozitivnih krvnih kultura.

Razmazi krvnih kultura na mikroskopskim slajdovima se fiksiraju zagrijavanjem, zatim doda kap GNR Traffic Light nukleinskih kiselina vezanih za peptide (umjesto dezoksiriboze) za in situ fluorescentnu hibridizaciju (PNA FISH), te hibridizira na 55 ° C u trajanju od 30 minuta.

GNR Traffic Light PNA test je mješavina fluorescentno-obilježene E. coli-specifične PNA sonde (probe), fluorescentno i tetramethylrhodaminom obilježene K. pneumoniae-specifične PNA probe i Texas Red obilježene P. aeruginosa-specifične PNA probe.

Slajdovi se zatim ispiraju 30 minuta na 55 ° C nakon čega se postavljaju i posmatraju fluorescentnim mikroskopom sa FITC / Texas Red filterom i 60× objektivom sa uljem. E. coli je identificirana kao zelene fluorescentne stanice, K. pneumoniae kao žute, a P. aeruginosa kao crvene. GNR Traffic Light PNA FISH test je najnoviji test AdvanDx-a (Woburn MA, SAD), i sada je dostupan u Evropi. To je dopuna njihovoj PNA FISH dijagnostičkoj platformi, jednostavnoj za korištenje i zasnovanoj na molekulama, dizajniranoj da pruža brze rezultate orijentisane ka utvrđivanju terapije, koje omogućavaju ljekarima da postave ranu i učinkovitu terapiju bolesnicima sa gram-negativnom infekcijom krvotoka.

Studije pokazuju da se, obezbjeđivanjem “pravovremenog početka”, u toku prvih 24 sata, terapije uskog spektra za gram-negativne infekcije krvotoka, može poboljšati klinički ishod, smanjenjiti stopa rezistencije na antibiotike, te smanjiti broj pacijenata s teškim posljedicama. GNR Traffic Light PNA FISH test će omogućiti mikrobiološkim laboratorijama da pruže ljekarima brze i precizne rezultate identifikacije gram-negativnih patogena za nekoliko sati umjesto nekoliko dana. Svake godine blizu 875.000 pacijenata u SAD-u dobije infekcije krvotoka, što dovodi do više od 150.000 smrtnih slučajeva. Infekcija se otkriva kada se kultura pacijentove krvi pokaže pozitivna na bakteriju ili gjivicu. Brza i tačna identifikacija specifičnog infektivnog patogena je presudna za obezbjeđivanje rane i odgovarajuće terapije i samim tim za spašavanje života pacijenata.

Thais T. Johansen, MBA, predsjednik i izvršni direktor AdvanDx-a je rekao da “GNR Traffic Light PNA FISH test pokazuje AdvanDx-ovu predanost u razvoju vrhunskih molekularnih dijagnostičkih proizvoda koji omogućavaju brze rezultate za ove ozbiljne infekcije.”

Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply