HDL holesterol nije pokazatelj rezidulanog kardiovaskularnog rizika nakon terapije statinima

Novo istraživanje pokazuje da koncentracija HDL holesterola nije prediktivan faktor u procjeni rezidualnog vaskularnog rizika, među pacijentima agresivno tretiranih statinima, koji postižu jako niske vrijednosti LDL holesterola (LDL-C) (Lancet 2010;376:333-39). Rezultati dolaze iz post-hoc analize podataka iz studije „Opravdano korištenje statina u prevenciji: Interventna studija evaluacije rosuvostatina” (skraćenica JUPITER), koja je publicirana u 2008. godini.

JUPITER je uključivao >17,800 osoba sa bazalnim LDL holesterolom manjim od 130mg/dL (3,36 mmol/L), nivoom C-reaktivnog proteina većim ili jednakim 2,0mg/L i bez istorije kardiovaskularne bolesti, koji su metodom slučaja odabrani da uzimaju dnevno 20mg rosuvastatina ili placebo. Studija je pokazala značajno bolje rezultate u grupi tretiranih, uključujući 44% smanjenje rizika od velikih kardiovaskularnih incidenata u dvogodišnjem periodu.

Istraživači su izveli post-hoc analizu zato što je rezidulani vaskularni rizik nađen u aktivno tretiranoj grupi mnogih sličnih studija, i pored toga što su one konzistentno izvještavale o značajnom smanjenju rizika od kardiovaskularnih incidenata. Naučnici pretpostavljaju da se ovaj rezidualni rizik može objasniti dijelom i zbog toga što mnogi pacijenti imaju nizak HDL holesterol nakon terapije statinima, što bi podizanje HDL holesterola stavilo kao terapijski prioritet. Post-hoc JUPITER analiza je istraživala vezu između HDL holesterola i rezidualnog kardiovaskularnog rizika.

Istraživači su našli da su koncentracije HDL holesterola bile jaki pokazatelj kardiovaksularnog rizika u placebo grupi. Međutim, kod aktivno tretiranih pacijenata sa jako niskim nivoom LDL holesterola (medijana 1,42 mmol/L) nije bilo veze između HDL holesterola i kardiovaskularnog rizika. „Naši podaci bi trebali smanjiti entuzijazam za mjerenjem koncentracije HDL holesterola, kao dijelom inicijalne procjene kardiovaskularnog rizika… Podaci iz primarne prevencije daju malo dokaza da se podrži hipoteza da nivoi HDL holesterola predviđaju rizik od vaskularnih incidenata u slučaju terapije statinima u visokoj dozi”, kažu autori.

Clinical Laboratory News

Be the first to comment

Leave a Reply