Povećana glukoza u krvi može biti povezana sa postoperativnom infekcijom

Povećani nivo glukoze u krvi može biti prediktor infekcije nakon hirurške intervencije.
Infekcija na mjestu operativnog zahvata javlja se u 14-17% slučajeva svih bolničkih infekcija, čineći je tako trećim najčešćim tipom infekcije koja se dobije u zdravstvenim ustanovama i najčešćim tipom infekcije kod pacijenata koji su bili hirurški tretirani.  U reviziji 1561 pacijenta na Albany Medical College (NY, USA), vrijednosti glukoze u krvi su bile dostupne za 559 pacijenata koji su imali vaskularnu hiruršku intervenciju, 226 koji su imali kolorektalnu intervenciju i 776 koji su imali opću hiruršku intervenciju, isključujući kolorektalnu. Ukupno, 7,5% pacijenata je rezvilo infekcije na mjestu intervencije, uključujući 14,1% onih koji su imali kolorektalnu intervenciju, 10,3% onih koji su imali vaskularnu hirurgiju i 4,4% onih koji su imali neku drugu opću intervenciju.

Najvažniji faktor rizika za infekcije na mjestu intervencije je bila postoperativna hiperglikemija, kod općih i pacijenata sa kolorektalnom intervencijom. Oni kod kojih je nivo glukoze prelazio 110mg/dL su imali veći broj posthirurških infekcija.

Subanaliza pacijenata sa kolorektalnom hirurgijom otkrila je da je glukoza veća od 140mg/dL bila jedini značajni prediktor infekcije kod njih. Kod pacijenata sa vaskularnom hirurgijom, vrijeme trajanja operacije i dijabetes su bili jedini značajni prediktori infekcije koja nije bila povezana sa postoperativnom hiperglikemijom. Rezultati studije su objavljeni u septembru 2010. u Archives of Surgery.

Autori su primjetili, „Ako bi u budućim prospektivnim studijama, sa boljim podacima o postoperativnoj vrijednosti, hiperglikemija bila potvrđena kao nezavisni faktor rizika za postoperativne infekcije kod pacijenata sa općim hirurškim intervencijama, to bi hirurzima omogućilo varijablu koju mogu modificirati da bi smanjili incidencu postoperativnih infekcija. Hiperglikemija može oštetiti imuni sistem i inzulin može imati anti-inflamatorni i druga anti-infektivna djelovanja. Međutim, moguće je da akumulacija drugih faktora rizika za infekcije mjesta hirurških intervencija uzrokuju hiperglikemiju, nego da bude obrnuto, tako da su dalja istraživanja neophodna.”

Labmedica 04.10.2010

Be the first to comment

Leave a Reply