Molekularni skrining test detektira kolorektalni kancer

Skrining esej ribonukleinskih kiselina (RNA) detektira većinu kolorektalnih karcinoma sa dobrom specifičnošću i senzitivnošću.

Uzorci krvne plazme, sakupljeni od pacijenata u ranoj, resektibilnoj fazi (Faza II) kolorektalnog karcinoma i od spolno i dobno odgovarajućih zdravih kontrolnih dobrovoljaca skrinirani su korištenjem nove metode za mikro RNA (miRNA).
Metoda je bazirana na miRCURY locked nucleic acid (LNA) Universal reverse transcriptase miRNA polimeraza lančanoj reakciji, odnosno njenoj analizi. Pacijenti sa kolorektalnim karcinomom u ranoj fazi bi mogli biti razlučeni u odnosu na zdrave ljude, sa dobrom specifičnošću i senzitivnošću, iz jednog krvnog uzorka sa manje od 1 mL krvi.

miRCURY LIN eseje proizvodi Exiqon A/S (Danska). Exiqonovi miRNA array eseji sadrže normalizirane nukleinske probe „za hvatanje”, dizajnirane da daju odličnu specifičnost i senzitivnost, čak i za AT-bogate miRNA. Dodatno, daju odličnu reproducibilnost sa 99% korelacije između testova i dinamički opsjeg 4 puta veći od standardnog.

Kolorektalni karcinom je drugi vodeći uzročnik smrti uzrokovanih kancerom u zapadnim zemljama. Ako se rano dijagnosticira, boleste se može izliječiti hirurgijom, međutim, prognoza za kancer u kasnoj fazi je jako loša. Iako postoji nekoliko skrining metoda za radno detektovanje, današnje procjene govore da manje od 50% Amerikanaca dobi iznad 50 godina dobije adekvatan skrining na kolorektalni kancer. Nalazi su predočeni na Četvrtom kongresu Amričke asocijacije za istraživanje kancera, čija je tema bila Molekularna djagnostika u razvoju lijekova za kancer. Kongres je održan 23-27 septembra 2010. u Denveru, USA.

Søren Jensby Nielsen, Ph.D., naučni direktor Exiqona je rekao „Naš test je siguran, jeftin, robustan, precizan i izaziva malo ili nimalo neprijatnosti pacijentu, pa bi zbog toga mogao biti lako integriran u nacionalne skrining programe, kao dio godišnjeg pregleda”.

Nielsen i kolege su započeli veliku prospektivnu kliničku studiju kod simptomatskih osoba koje se podvrgavaju kolokoskopiji, da bi validirali njihov skrining test. Naučnici imaju viziju da ovakav tip miRNA profila, kada se razvije i promovira kao skrining kit, može biti korišten da se skrinira cijela populacija da bi se fokusiralo na individue koje bi trebale obaviti kolonoskopiju.

Labmedica 12.10.2010

Be the first to comment

Leave a Reply