Da li će HPV testovi zamijeniti PAPA test?

Nove studije pokazuju da PAPA test koji je u upotrebi već 60 godina i koji je najbolji ikad uvedeni skrining test za neki kancer, dobija konkurenciju ili barem pratioca. Dvije odvojene studije potvrđuju da DNA test, odnosno HPV test bolje identificira rak grlića materice i cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN) visokog stupnja (stupanj 2 i 3) koje mogu napredovati do raka. Objavljene u oktobru 2007. u New England Journal of Medicine, ove velike studije doprinose dokazima o vrijednosti skrininga na humani papiloma virus (HPV) kod žena iznad 30 godina. Mlađe žene nisu uključene u studiju, jer imaju više slučajeva HPV infekcija koje su samoograničavajuće i ne razvijaju se u kancer.

Jedna studija je provedena u Švedskoj, a druga u Kanadi. U obema je nađeno da je HPV test vrijedna skrining metoda prvog izbora.

Švedska studija je ispitivala da li korištenje HPV testa zajedno sa PAPA testom obezbjeđuje bolju dugoročnu zaštitu protiv cervikalnog kancera, za žene u 30-im godinama, u poređenju sa samo PAPA testom.

Istraživači su skrinirali grupu žena koristeći senzitivan HPV test (koji nije široko dostupan) i konvencionalni PAPA test, koji je u širokoj upotrebi u svijetu. Druga grupa je bila tretirana samo konvencionalnim PAPA testom. Istraživači su ispitivali broj CIN i karcinoma u svakoj grupi.

Autori su zaključili da HPV testiranje pomaže dijagnosticiranju problematičnih lezija ranije. U vrijeme inicijalnog testa, 51% više CIN ili cervikalnih kancera je nađeno kod žena kod kojih su urađena oba testa. Ženama je ponuđena odgovarajuća terapija. U sljedećim testiranjima, žene koje su prvi put bile testirane pomoću obe metode imale su 42% manje slučajeva CIN i kancera, što pokazuje da je skrining puno efikasniji kada se oba testa koriste.

Korištenje oba testa može dopustiti veće intervale između testiranja, primjetili su autori. Mnoge žene se testiraju rjeđe nego što je preporučeno i mogu imati koristi od ovakvog načina skrininga. Korištenje oba testa vodilo bi do manje smrtnosti od raka grlića materice.

Loša strana je što se korištenjem oba testa troškovi testiranja unaprijed podižu. Dvojni pristup ne mora biti dobar izbor skrininga kada su u pitanju zemlje sa ograničenim fondovima, primjetili su urednici izdanja u kojem je objavljena studija. Također, urednici izdanja napominju da bi žene u SADu imale manje koristi od dvojnog pristupa jer je u SAD-u u širokoj upotrebi liquid-bazirani test, koji je senzitivniji nego konvencionalni PAPA test u nekim situacijama.

Također, autori su naglasili da se korištenjem oba testa dijagnosticira više CIN supnja 2 nego kod ponovljenih PAPA testova. Stupanj 2 rijeđe napreduje u kancer tako da ovakav skrining može voditi to nepotrebnih tretmana nekih žena. Buduće studije bi mogle razlučiti između stupnja 2 i 3 i time prevenirati predijagnosticiranje lezija stupnja 2, koje se nikad neće razviti u kancer.

LabTestsOnline

Be the first to comment

Leave a Reply