Aktivne kinaze u bazalnom raku dojke predstavljaju biomarkere

Tehnologija skrininga proteina korištena je za profiliranje bazalnog raka dojke, naročito agresivnog subtipa ovog kancera, identificirajući na taj način ciljeve za buduće tretmane.

Bazalni rak dojke pokazuje karakterističan „potpis” u obliku tirozinske fosforilacije, ili fosfatnih molekula vezanih za aminokiselinu tirozin u proteinima. Ove karakteristike mogu biti potvrđene pomoću nekoliko metoda, uključujući fosfopeptifnu imunoprecipitaciju, fosforilacione eseje sa tirozin kinaznim inhibitorima, i eseje stanične proliferacije.

Naučnici na Garvan Institutu za Medicinska istraživanja (Sidney, Australia), podvrgnuli su stanice tumora maseno-spektrometrijskom profiliranju fosforilacije proteinskog tirozina. Oni su se naročito fokusirali na proces fosforilacije, načinu na koji proteini modificiraju ponašanje jedno drugog, razmjenjujući ove molekule. Koristeći odgovarajuću tehnologiju, posmatrali su proces fosforilacije na ukupnim staničnim proteinima, a ne na jednom proteinu.

Njihovi rezultati pokazuju da bazalni kanceri dojke imaju „potpis” u obliku fosforilacije tirozina i ovi rakovi pokazuju povećanu aktivnost nekoliko različitih vrsta staničnih signalnih proteina, poznatih kao kinaze. Svaki tip kancera ima submikroskopski „otisak” definiran njegovim proteinima i do sada, otisak bazalnog raka dojke je bio neokarakteriziran na ovaj način. Ove studije ukazuju na nekoliko kinaza i njihovih substrata za dalja istraživanja kao teraputskih ciljeva i biomarkera. Međutim, one ukazuju i na potrebu podjele pacijenata na osnovu ekspresije/aktivacije terapijski ciljanih proteina, te istovremeno korištenje ihibitora kinaza ili druge kombinovane terapije. Bazalni karcinomi dojke predstavljaju 10-27% svih rakova dojke. Njima nedostaju estrogenski i progesteronski receptori pa su otporni na hormonsku terapiju kao što je tamoxifen. Također su otporni na Herceptin, monoklonalno antitijelo (na HER2/neu receptor) efekasno u tretmanu nekih subtipova raka dojke.

Falko Hochgräfe, Ph.D. jedan od autora studije rekao je: “Naši nalazi sugeriraju da bi bila dobra ideja stratificirati pacijente na osnovu prisustva signalnih proteina ili kinaza nađenih u njihovim kancerima. Ove kinaze mogu biti ciljane specifičnim terapijama, a pošto je nekoliko kinaza aktivirano u bazalnim kancerima dojke, korištenje kominirane terapije koja cilja nekoliko kinaza, ili korištenje multi-kinaznih inhibitora, bi bilo efikasnije u liječenju.” Studija je objavljena u oktobru 2010 u Cancer Research.

Labmedica 21.10.2010

Be the first to comment

Leave a Reply