Identificiran genetski faktor rizika za rak grla?

Pronađena su tri nova lokusa za prijemčivost na karcinom nazofarinksa u jednoj sveobuhvatnoj studiji genoma. Ovo otkriće bi se moglo upotrijebiti za skrining populacija s visokim rizikom, što bi bilo efektivno u ranom dijagnosticiranju ove bolesti.

Ispitivanje genomske DNK kod 10.000 osoba otkrilo je da bi genetske varijacije u genima koji kodiraju za podtipove humanog leukocitnog antigena (HLA) i tri druga gena mogle značajno uticati na rizik za razvoj karcinoma nazofarinksa. Ispitanici su bili iz južne Kine jer je ova vrsta tumora veoma rasprostranjena u južnoj Kini, jugoistočnoj Aziji, sjevernoj Africi i Aljasci. Godišnja stopa incidencije dostiže 25 slučajeva na 100.000 stanovnika u endemskim područjima, što je oko 25 puta više nego u ostatku svijeta.

Svi slučajevi karcinoma nazofarinksa su potvrđeni patohistološki od strane dva patologa. Slučajevi su bili jednaki kontrolnim ispitanicima iste nacionalnosti koji nisu imali maligne bolesti. Genomska DNK je izolovana iz uzorka pune krvi. Naučnici su otkrili da su genetske varijacije u HLA i u tri gena poznatih kao TNFRSF19, MDSIEVI1 i CDKN2A/2B značajno povezane s karcinomom nazofarinksa. Otkriveno je da su ova tri gena osjetljivosti uključena u razvoj leukemije, što sugerira da bi mogao postojati neki zajednički biološki mehanizam između razvoja ovih dviju bolesti.

Profesor Zeng, MD, PhD, u Sun Yat-sen University Cancer Center, (Guangzhou, Kina, www.sysu.edu.cn) je rekao: “Upotreba genetskih markera pomaže u sužavanju kromozomske regije u kojoj se trebaju pretražiti uzročne varijante gena povezanih sa HLA lokusom”.

Be the first to comment

Leave a Reply