Moguća identifickacija pacijenata sa visokim rizikom od hronične bolesti bubrega

Mjerenje tri biomarkera iz jednog krvnog uzorka može pomoći kliničarima u identifikaciji pacijenata sa visokim rizikom od razvoja hronične bolesti bubrega (CKD).

Pohranjeni krvni uzorci od 1995-98 su testirani da se vidi da li bilo koji od šest različitih biomarkera može predvidjeti koji su potencijalni pacijenti koji će razviti CKD. Kombinacija tri biomarkera, homocistein, aldosteron i B tip natriuretik, značajno poboljšavaju sposobnost da se identificiraju pacijenti sa visokim rizikom od razvoja CKD.

 

Studija je uključila više od 2300 učesnika u Framingham Offspring Study, u dugoj studiji o riziko faktorima srčane bolesti. Svi učesnici su imali normalnu funkciju bubrega kada su dali krvne uzorke 1995-98. Otprilike 9,5 godina kasnije, 9% pacijenata je razvilo CKD. Drugih 8% je imalo visoke nivoe proteina u urinu, ključnog znaka poremećaja funkcije bubrega.

Dr. Caroline Fox M.D., M.P.H., of the National Heart, Lung, and Blood Institute's Framingham Heart Study, (Framingham, MA, USA) je rekla da dodavanjem krvnih nivoa tri biomarkera standardnim riziko faktorima kao što je visoki pritisak bi dovelo do identificiranja dodatnih 7% pacijenata, koji bi bili klasificirani kao oni sa visokim rizikom od razvoja hronične bolesti bubrega.

Labmedica, 01.11.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply