Genska ekspresija predviđa prognozu raka dojke

Visoki nivoi inducibilne sintaze nitričnog oksida (NOS2) su prediktor preživljenja kod raka dojke negativnih na estrogenski receptor (ER).

Inducibilni NOS2 je enzim koji odgovara na upalu i povišena mu je ekspresija u akutnoj i hroničnoj upali, kao dio odbrane organizma i procesa zarastanja rana. Povećanje ekspresije ovog enzima dovodi do povećanja produkcije nitričnog oksida (NO), čime se utiče na redoks stanje stanice.

 

U studiji provedenoj na U.S. National Cancer Institute (Bethesda, USA), naučnici su proučavali NOS2 ekspresiju i njenu asocijaciju sa tumorskim markerima i preživljenje u 248 slučajeva raka dojke. Sveže smrznuta ili parafin-uklopljena tkiva tumora testirana su imunihistohemijskim tehnikama sa monoklonalnim antitijelima. Obogaćeni tumorski epitel, iz 32 svježe smrznuta hirurška tumora dojke, je dobijen laserskom mikrodisekcijom. 17 od 32 je imalo nisku NOS2 ekspresiju, a 15 visoku. Urađeni su i drugi testovi, kao što su Western blot analiza, analiza ekpresije gena i enzimski imunoesej (ELISA) za interleukin 8 (IL-8).

Visoka ekspresija NOS2 je značajno povezana sa smanjenim preživljavanjem pacijenata sa ER negativnim rakom dojke, ali ne i ER pozitivnih pacijenata. Ovaj nalaz je dalje potvrđen testom interakcije koji pokazuje da tumorski ER status modificira efekat NOS2 na preživljavanje. Međutim, čak i među ER negativnim tumorima dojke, oni koji su karakterizirani kao bazalni, su najagresivniji i teški za tretiranje.

Stefan Ambs, PhD, istraživač, pretpostavlja da bi protein NOS2 mogao biti dobar cilj za lijek i da bi selektivni NOS2 inhibitori mogli koristiti individuama sa ER negativnim kancerom dojke. Studija je objavljena 18. oktobra 2010 u Journal of Clinical Investigation.

Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply