Komercijalni testovi za sklerodermu mogu dati lažno negativne rezultate za neke podgrupe pacijenata

Imunofluorescentni antinuklearni test antitijelima (IF-ANA) se preporučuje za detekciju prisustva skleroderma specifičnih antinuklearnih antitijela.

Nalaženje antitijela je važan prediktor manifestacija bolesti, kliničkog toka i ishoda skleroderme. Međutim, mnoge komercijalne laboratorije su nedavno usvojile novu, automatsku metodu koja koristi ne imunofluorescentno testiranje antitijelima (NEW ANA).

U studiji provedenoj na Georgetown Univerzitetskom Medicinskom Centru (GUMC, Washington, DC, SAD) unanstvenici su evaluirali sve rezultate testova urađenih u komercijalnim laboratorijama, kod više od 200 pacijenata sa skleordermom, tretiranih u Georgetown klinici za sklerodermu između juna 2008 i juna 2009 godine. Rezultati testiranja korištenjem NEW ANA su bili dostupni kod 58 pacijenata sa sklerodermom. 28 (48%) pacijenata je imalo negativne rezultate testova. Kod 22 od ovih 28 pacijenata IF-ANA ili neko od skleroderma specifičnih antitijela je bilo pozitivno.

Rezultati NEW ANA nisu bili dostupni za ostala 142 pacijenta. IF-ANA testiranje je bilo provedeno za ove pacijente i pacijenti su na osnovu pozitivnih rezultata podijeljeni u podgrupe. NEW ANA testiranje nije uspjelo identificirati jednu podgrupu pacijenta sa određenim subsetom antinuklearnih antitijela specifičnih za sklerodermu, koju je IF-ANA testiranje uspješno prepoznalo.

Skleroderma je hronična sistemska autoimuna bolest karakterizirana fibrozom (očvrsnućem), vaskularnim promjenama i autoantitijelima. Postoje dvije osnovne forme: ograničena sistemska skleroza/skleroderma, koja ima kožne manifestacije i predominantno zahvata šake, ruke i lice; i difuzna sistemska skleroza/skleroderma, koja brzo napreduje i zahvata velka područja kože i jedan ili više unutrašnjih organa, često bubrege, jednjak, srce i pluća.

Victoria K Shanmugam, MBBS, docent na GUMC, kaže: “Uzimajući u obzir šta smo saznali o podtipovima skleroderme koji ne mogu biti detektovani NEW ANA testiranjem, postaje očito da bi i do 40% pacijenata sa sklerodermom bilo negativno na testiranje korištenjem ove metode. Ako kliničar sumnja na sklerodermu, trebao bi naručiti imunofluorescentni ANA test.“ Rezultati ove studije prikazani su na Annual Scientific Meeting of the American College of Rheumatology u Atlanti, GA, SAD, 10. novembra 2010.

Labmedica 28.10.2010

Be the first to comment

Leave a Reply