Nanočestice napunjene ribonukleinskim kiselinama (RNA) kao terapija protiv kancera

U prvom istraživanju na ljudima, čestice su uspješno stigle do stanica kancera i utišale ciljani gen.

Specijalizirane nanočestice napunjene RNA-baziranim terapeutikom mogu uspješno ciljati humane stanice kancera i utišati ciljani gen, pokazuju rani rezultati kliničkog istraživanja. Studija, objavljena u žurnalu Nature, prva demostrira ovakvu vrstu ciljanja tkiva i utišavanja gena kod ljudi. Istraživači još nisu otkrili kliničke efekte tretmana.

„To je veoma zanimljivo istraživanje“, rekao je Phillip Sharp, koji je 1993. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu, za svoj rad na RNA prespajanju (engl. splicing).

Od otkrića, prije 12 godina, da dvolančana RNA može ciljano utišati gene, istraživači su oživili tehniku poznatu kao RNA interferencija (RNAi), kao moćan pristup u kreiranju novih potentnih lijekova. Zbilja, mehanizam je obezbjedio svojim pronalazačima, Andrew Fire-u sa Stanford Univerziteta i Craig Mello-u sa Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Massachusetts-u, Nobelovu nagradu za medicinu, 2006. godine. Problem kako dovesti terapeutsku RNA do pravih stanica pokazao se teškim i izazovnim. Kada se injiciraju same, takozvane male interferirajuće RNA (siRNA) se brzo filtriraju kroz bubrege, pa su istraživači radili na tome da dizajniraju čestice koje če nositi svoj sadržaj do ciljnih stanica sa dovoljnom specifičnošću, ili ne izazivaju toksičnost ili pobuđuju imune reakcije organizma.

Do sada, nekoliko kliničkih istraživanja je testiralo sposobnost siRNA koje su direktno isporučene u oko ili u pluća, da tretiraju makularnu degeneraciju ili plućnu infekciju izazvanu Respiratornim sincicijalnim virusom. Zato što su ovi organi lako dostupni, terapija je bila primjenjena direktno, korištenjem „gole“ RNA. Novo istraživanje po prvi put primjenjuje RNA terapiju sistemski, koristeći specijalizirane čestice koje štite RNA dok je u krvotoku i ciljano je dovode do stanica raka.

Istraživači su razvili nanočesticu, koja nosi molekularni marker za vezivanje na stanice raka, podstičući stanice da je absorbiraju. siRNA koja je u čestici dizajnirana je da utiša gen nazvan ribonukleotid reduktaza M2 (RRM2), koi regulira sintezu reparaciju DNA i poznat je kao cilj za terapiju kancera. Zato što je ovo bilo prvo istraživanje u kojem je korišteno ciljano isporučivanje interferirajuće RNA za kancer, kaže Mark Davis, vodeći autor studije, „htjeli smo odabrati gen za koji se sumnja da mu je jako pojačana aktivnost i većem broju kancera“, u cilju povećanja šansi da se vide efekti nove terapije.

Istraživači su analizirali bioptičke uzorke tri pacijenta sa melanomom koji su dobijali različite doze terapije. Pratili su čestice u različitim uzorcima, nalazeći da količine koje su mogli vidjeti u tumorskim stanicama koreliraju sa dozom koju su pacijenti dobili. „To je prvi put da je neko vidio takavu stvar za bilo koji metod dostave čestica, bilo da se radi o lipozomima, nanočesticama ili drugom,“ rekao je Davis. Također, oni su izolirali mRNA iz uzoraka, koja je bila porezana tačno na mjestu gdje je siRNA trebala djelovati, dokazujući time da je iRNA djelovala kao što je bilo očekivano.

Izvor: Technology Review — Biomedicine

Be the first to comment

Leave a Reply