Potrebna standardizacija testova funkcije štitnjače

Laboratorijski testovi su esencijalni za dijagnozu i tretman bolesti štitne žljezde, međutim, sadašnji status standardizacije ometa uspoređivanje i razmjenu rezultata.

Procjena nivoa standardizacije i kvaliteta provođenja sadašnjih rutinskih eseja, kao što su tireotropni hormon (TSH), slobodni i ukupni tiroidni hormon u serumu, napravljena je u studiji na, naočigled,  zdravim osobama.

Studija provedena na Ghent Univezitetu (Ghent, Belgija), poredila je pet različitih eseja tiroidne funkcije, uključujući TSH, slobodni tiroksin (FT4), slobodni trijodtironin (FT3), ukupni T4 (TT4) i ukupni T3 (TT3), koristeći jedan do nekoliko imunoanalizatora. Drugi cilj je bio ispitati efekat matematičke rekalibracije rezultata, korištenjem njihovog odnosa prema ukupnoj srednjoj vrijednosti TSH ili referentnih vrijednosti drugih procedure i tiroidnih hormona.

Potreba za standardizacijom se pokazala najvećom kod mjerenja slobodnog tiroidnog hormona i ukupnog trijodtironina, dok je većina TSH i eseja ukupnog tiroksina bila unutar 10% referentnih vrijednosti. Većina eseja je prikazala dobro izvođenje i konzistentne rezultate. Međutim, neki bi bili bolji sa povećanjem preciznosti, konzistencije kalibracije ili stabilnosti unutar ili između dva ciklusa rada. Rekalibracija je uklonila svu pronađenu pristranost u odnosu na testove.

Autori su zaključili, „Studija je potvrdila izvodljivost standardizacije baziranu na metodama usporedbe sa nativnim serumom, ali je i naglasila potrebu za rješavanjem nekih problema, kao što su efekti vezani za uzorak.“ Studija je objavljena u novembarskom izdanju Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply