Urinarni proteini predviđaju pogoršanje kognitivnih funkcija

Male količine albumina u urinu pouzdano predviđaju brže opadanje kognitivnih funkcija kod starijih žena.

Kada se male, klinički tradicionalno beznačajne, koncentracije albumina u urinu koreliraju sa nivoom kreatinina kod žena, mogu se iskoristiti za predviđanje pogoršanja žeskog mentalnog zdravlja.

U studiji provedenoj na Brigham and Women’s Hospital (Boston, SAD), 1200 žena u dobi iznad 70 godina, testirano je na opće stanje u toku dužeg perioda.

Ovo je uključivalo verbalnu i memoriju riječi, verbalnu tečnost (brzinu u pravljenju asocijacija za riječi), i rad i kratkotrajnu memoriju. Učesnice sa urinarnim albumin/kreatinin omjerom većim od 5 ug/mg na startu studije, iskusile su reduciranje kognitivnih funkcija i to 2 do 7 puta brže od kontrolne grupe, tokom perioda od 6 godina.

Julie Lin, MD, autorica studije, kaže: „Najjača asocijacija je viđena sa opadanjem skora verbalne tečnosti, za što je okrivljena progresivna bolest malih krvnih sudova u mozgu, što podržava viđenje da je albuminuria rani marker difuzne vaskularne bolesti.“ Ovaj jednostavan , neinvazivni skrining na albumine u urinu je nezavisni prediktor za nastajanje kognitivnih poremećaja i može predstavljati važan javno zdravstveni problem. Studija je predstavljena na godišnjem sastanku Američke Asocijacije za Nefrologiju.

Be the first to comment

Leave a Reply