Skrining raka debelog crijeva pomoću imunohistohemijskog testa fecesa

Test koji detektira krv u stolici je po cijeni najefektivniji metod skrininga kancera kolona. Ekonomskom evaluacijom skrining metoda za kolorektalni karcinom našlo se da je godišnje testiranje pomoću imunohemijskog testa fecesa efektivnije od drugih metoda.

Imunhemijski test fecesa (engl. Fecal immunochemical test) ima visoku senzitivnost I specifičnost, I može poboljšati udio pregledanih pacijenata zbog svoje prihvatljivosti. Ovo bi smanjilo rizik od kolorektalnog carcinoma i smrti koje on uzrokuje, te smanjilo troškove u zdravstvenom sistemu, u poređenju sa drugim strategijama skriniga ili bez ikakvog skrininga. U modelu koji su osmislili naučnici sa Univerziteta Calgary (Alberta, Canada), autori su koristili „incremental cost utility analisys“, sofisticiranu tehniku modeliranja, i dvije hipotetičke kohorte pacijenata (osobe sa „prosječnim rizikom“, npr. bez istorije kancera u porodici, dobi 50-64 i 65-75 godina) da bi upoređivali različite metode skrininga na kolorektalni karcinom.

Autori su našli da je godišnji imunohemijski test fecesa efektivniji i manje skup u poređenju sa svim drugim strategijama (uključujući i nikakav skrining). Koristeći ovakav modalitet skriniga, u toku života 100 000 pacijenata sa prosječnim rizikom, broj smrti od kolorektalnog karcinoma je smanjen sa 1393 na 457. Čak i nakon uzimanja u obzir mnogih scenarija, skrining imunohemjskim testom fecesa je bio najisplativija opcija.

Klinički vodiči preporučuju skrining na kolorektalni kancer kod osoba sa prosječnim rizikom, počev od 50 godina, sok neke zemlje, kao što je Velika Britanija, nemaju takav skrining na nivou populacije. Dodatno, mnoge zemlje sa programima skrininga na rak debelog crijeva ne nude opciju izbora metode. Autori su zaključili: „Osobe koje odlučuju o politici zdravstvenog sistema bi trebale dati prioritet finansiranju skrininga kolorektalnog kancera korištenjem imunohemijskog testa fecesa“. Studija je objavljena u novembarskom izdanju žurnala Public Library of Science (PloS) Medicine.

Labmedica 15.12.2010

Be the first to comment

Leave a Reply