Molekularni test može razlikovati respiratorne viruse

Otkriven je brzi test na bazi molekularnih tehnika koji može otkriti i izdvojiti sljedeće virusne infekcije: influencu A, influencu B i respiratorni sincicijski virus (RSV).

Test koristi reverznu transkripciju sa lančanom reakcijom polimeraze (RT-PCR) u realnom vremenu za kvalitativno otkrivanje ribonukleinske kiseline (RNK) kod virusa influence A ili B ili RSV u nosnim ili uzorcima nazofarinksa pacijenata.


Test nazvan Simplexa, na viruse gripe A/B i RSV pokazuje da li je pacijent pozitivan ili negativan na infekciju na jednu ili više spomenutih triju klasa virusa. Test ne zahtjeva potvrde rezultata ispitivanja drugim, sporijim metodama, kao što je npr. kultura. Osim toga, vrijeme potrebno za obavljanje Simplexa testa nakon ekstrakcije RNK iz uzorka je samo oko 1 sat, uz očekivanje rezultata za manje od tri sata nakon prijema uzorka. 

Simplexa testove proizvodi Focus Diagnostics (Cypres, CA, USA), podružnica kompanije Quest Diagnostics Incorporated (Madison, NJ, SAD). Quest Diagnostics je najavio da je US Food and Drug Administration (FDA, Silver Spring, MD, SAD) izdala 510 (k) odobrenja za Focus Diagnostics Simplexa test na gripe A/B i RSV na 3M Integrated Cycler (St. Paul, MN, SAD). Test je namijenjen za pacijente sa znacima i simptomima infekcije disajnih puteva koji imaju kliničke i epidemiološke faktore rizika. Ovaj test je namijenjen kao pomoć u diferencijalnoj dijagnozi influence A, influence B i RSV virusnih infekcija u ljudi i nije namijenjen za otkrivanje influence C.

John G. Hurrell, PhD, potpredsjednik i generalni direktor u Focus Diagnostics je rekao: “Naša Simplexa test linija omogućava bolnicama, službama hitne pomoći i drugim laboratorijima da sprovode visoko-napredna molekularna testiranja bliže svojim pacijentima, u cilju bržeg dobijanje rezultata. Za mnoge ljekare i laboratorijske upravnike ovo će eliminisati vremenski spor korak slanja uzoraka u referentni laboratorij na molekularno testiranje da bi se otkrila gripa ili RSV infekcija”.

Be the first to comment

Leave a Reply