Dijagnostički test detektuje humani adenovirus

Molekularni test koji identificira humani adenovirus DNA u nazofaringealnim uzorcima je sada dostupan za upotrebu kod ljudi koji mogu imati respiratorne bolesti.

Test koristi RT-PCR metodu da kvalitativno detektuje humani adenovirus DNA uzeta brisom sa gornjih dijelova farinksa kod ljudi kod kojih se pokazuju znaci i simptomi akutne respiratorne infekcije, kao što je pneumonia, kašalj ili bronhitis.

Test, Prodesse ProAdeno+, je multipleks RT PCR in vitro djagnostički test, a koristi se u cilju dijagnoze humane adenovirus infekcije. On detektuje, ali ne diferencira adenovirus serotipove 1-51. Test koristi isti tip uzorka kao i drugi testovi za respiratornu infekciju, tako da se pojedinačni uzorci mogu testirati u bilo kojoj kombinaciji ovih proizvoda. Svi Prodess testovi su jednostavni za upotrebu i lako se integriraju u postojeći laboratorijski rad. Optimizirani su da bi se koristili sa automatiziranom ekstrakcionom tehnologijom za minimiziranje vremena tehničara provedenog na ručnom radu. Rezultati testa se mogu dobiti za manje od tri sata, što predstavlja značajnu prednost u odnosu na kultura bazirane metode koje mogu trajati i sedmicama da bi se dobili rezultati.

Prodesse ProAdeno+ se proizvodi od strane Gen-Probe (San Diego, CA, USA), a odobren je od strane USA Agencije za hranu i lijekove (FDA, Silver Springs, MD, USA).

Eric Tardif, Gen-Probe seniorski vice predsjednik je rekao: “Ljudi su skloni komplikacijama adenovirus infekcija uključujući pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju. Naš test će biti veoma značajno sredstvo kod pomoći ljekara u dijagnosticiranju ove bolesti. FDA odobrenje našeg ProAdeno+ testa se dodaje Prodesse portofoliju molekularnih testova za respiratorne infekcijske bolesti”.

Adenovirusi se prenose direktnim kontaktom, fekalno-oralnim prenosom, a najčešće putem vode. Adenovirusi najčešće izazivaju respiratorne bolesti; međutim, zavisno od serotipa, mogu također da izazovu i druge bolesti, kao što su gastroenteritis, konjuktivitis, infekciju mokraćne bešike i osip.

Labmedica, 28.12.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply