Skrining trudnica na gestacijski dijabetes

Gestacijski diabetes mellitus (GDM) je dijabetes koji se javlja tokom trudnoće. Kada se ostavi netretiran povećava rizik od preeklampsije, prijevremenog poroda, problema tokom poroda koji zahtjevaju carski rez i rizik od neonatalne hipoglikemije.

Studija koja je vršena od strane Quest Diagnostics (Madison, N.J., USA) na 924 873 trudnica starosti od 25-40 godina, sugerira da trudnice nisu bile praćenje u skladu sa medicinskim smjernicama, te su na taj način mogle u neznanju staviti sebe i svoje bebe na rizik za komplikacije od GDM. Studija je također pronašla da težina trudnice predstavlja snažan predskazatelj za gestacijski dijabetes, ali je etnička pripadnost čak i jači predskazatelj.

Znanstvenik Jon M. Nakamoto, M.D., Ph.D., medicinski direktor, komentirao je, “Bili smo poprilično alarmirani da pronađemo žene koje su razvile stanje GDM dok su bile trudne, a nisu bile testirane na dijabetes nakon porođaja, uprkos neoborivoj činjenici da su pod velikim rizikom da razviju dijabetes kasnije u životu. Posmatrajući krizu javnog zdravstva što se tiče dijabetesa, testiranje ovih žena nakon trudnoće bi trebalo da predstavlja veliku brigu.

Quest studija je trenutno dostupna online, a očekuje se da će se pojaviti u 2011., januarskom printanom izdanju žurnala Opstetrics and Gynecology, oficijelnu publikaciju ACOG.

Trenutne medicinske smjernice su bazirane na dijelu rezultata ispitivanja hiperglikemije i nuspojava trudnoće (HAPO), gdje je pronađeno da čak i mali poremećaji u maternalnom metabolizmu glukoze tokom trudnoće vode do zdravstvenih problema, kako za majku, tako i za dijete.

Približno 40-60% žena sa gestacijskim dijabetesom razvije diabetes tip 2 unutar 10 godina. Trenutno, Američki Koledž za obstetriciju i ginekologiju, te Američko diabetes udruženje preporučuju skrining trudnica na gestacijski dijabetes, a retestiranje žena, koje su razvile trudnoća-udruženi dijabetes, 6-12 sedmica nakon poroda.

Prof. Moshe Hod i Dr. Eran Hadar, sa Perinatalnog odjela, Helen Schneider's Hospital for Women, Rabin Medical Center, (Petah-Tiqva, Israel), pregledali su uspostavljene koncezus kriterije za dijagnostiku dijabetesa kod trudnica slijedeći HAPO studiju. Autor je napisao, “Konsenzus izvještaj od strane IADPSG – Internacionalnog udruženja za dijabetes i studijske grupe trudnoće, baziran na snažnim procjenama HAPO rezultata i drugih studija, preporučuje  prihvatanje na riziku baziranih, intrenacionalno prihvaćenih kriterija za dijagnozu i klasifikaciju dijabetesa u trudnoći.

 

Labmedica, 30.12.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply