Testiranje P1GF procjenjuje placentarnu funkciju

Testiranjem krvi može se identificirati biomarker koji dijagnosticira rani početak preeklampsije, vodećeg uzroka maternalnog i perinatalnog mortaliteta i morbiditeta.

Mjerenje biomarkera, P1GF – Placentarni faktor rasta, koji je uključen u placentarni razvoj, obezbjeđuje visoko osjetljivi i specifični indikator placentarne disfunkcije, koja vodi do ranog početka preeklampsije.

Novi test, može dovesti kliničara do dijagnoze ranog početka preeklampsije mjerenjem nivoa P1GF u uzorku plazme. Nakon odvajanja plazme od pune krvi, sistem obezbjeđuje brzu i tačnu kvantifikaciju P1GF. Test se može izvesti u laboratorijama ili na klinikama u roku od 15 minuta.

Niske vrijednosti P1GF upućuju ljekare na visoku mogućnost nastanka preeklampsije. P1GF se luči od strane placente i on podstiče krvne sudove da rastu. P1GF cirkulira u visokim koncentracijama u normalnoj trudnoći, sa najvećim vrijednostima u 32 sedmici, koji potom opada do poroda. Međutim, koncentracija P1GF značajno opada kod žena sa ranim početkom preeklampsije. Alere Triage PLGF test (Morges, Švicarska), je pouzdan dijagnostički krvni test, koji se može koristiti u neposrednoj blizini trudnice, bez potrebe za složenom opremom ili treniranim laboratorijskim osobljem.

Identifikacija ranog početka preeklampsije je značajna zbog stanja koje može prijeći u ozbiljno kritično stanje. Žena sa ranim početkom preeklampsije se mora pratiti da bi se osigurao pozitivan ishod trudnoće do poroda, te da se ne bi javljale ozbiljnije komplikacije. Tačnim identificiranjem žena koje imaju placentarnu disfunkciju, zdravstveni resursi mogu biti usmjereni na žene sa visokim rizikom od komplikacija.

Christopher Redman, FCRP, FRCOG, emeritus profesor sa Oxford University, (Oxford, UK), je rekao: “Nijedna komplikacija trudnoće nije tako uobičajena i tako opasna kako za majku tako i za dijete kao što je preeklampsija. Trenutno je detekcija prepunjena sa nepotrebnim praćenjem mnogih trudnica, dok neke imaju ozbiljne probleme, koji ostanu neotkriveni.”

Labmedica, 17.01.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply