Vitamin D test dostupan za upotrebu u EU

Novi Vitamin D test je potpuno automatizirani imunoesej, koji može pomoći laboratorijskom upravljanu kod očekivanog povećanja testiranja na ovaj vitamin.

Test je namijenjen za kvantitativno određivanje 25-hidroksi (25-OH) vitamina D u humanom serumu ili plazmi u cilju određivanja nedostatka vitamina D. 25-OH vitamin D test obezbjeđuje tačno mjerilo statusa vitamina D, a njegovo mjerenje kod pacijenata pruža mogućnosti za preventivne i terapijske intervencije.

Abbott (Abbott Park IL, USA) 25-OH vitamin D test je certificiran (CE) test, koji mjeri nivo vitamina D u krvi na automatiziranom sistemu Architect.

U skladu sa Internacionalnom fondacijom za osteoporozu, nedostatak vitamina D je globalni zdravstveni problem. Procenat Europske populacije kod koje se nalazi nedostatak vitamina D je visok, a u nekim zemljama dostiže i 75%. Globalni zahtjev za testiranje pacijenata bi trebao narasti i do 50% na godinu zbog porasta medicinskog znanja o negativnim utjecajima na zdravlje u slučaju nedostatka vitamina D.

Određivanje serumske koncentracije vitamina D i nadomjestaka u skladu sa izmjerenim nivoima je značajno za pacijente sa osteoporozom, hroničnom bubrežnom bolešću, abnormalnostima kod apsorpcije hranljivih nutrijenata, te generalno, kod onih sa bilo kojom bolešću, čiji tretman može imati utjecaj na zdravlje kostiju.

“Kao glavna dijagnostička laboratorija, možemo potvrditi da je serumski 25-OH vitamin D postao povećano značajan dijagnostički marker za nas”, rekao je Dr. Frans AL van der Horst, Reinier de Graaf Group, Diagnostic Center SSDZ (Delft, Holandija). Javila se velika potreba za pouzdanim i isplativim testom. Sa predstavljanjem Abbott testa, pokrili smo ove potrebe i značajno poboljšali rutinski rad naše laboratorije”.

Labmedica, 08.02.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply