Prvi simpozij genetičara u Bosni i Hercegovini – Izvještaj

Simp-2

Prvi simpozij genetičara u Bosni i Hercegovini, održan u periodu 17-18. februara 2011. u hotelu Europe, uspješno je završen. Za samo dva dana izloženi su brojni radovi, prezentirana su brojna nova otkrića, te smo pobliže mogli da se upoznamo sa različitim oblastima genetike. Na simpoziju se okupio veliki broj stručnjaka, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, uz predstavljanje novosti iz oblasti Opće genetike, Genetike u biomedicini, Genetike u biotehnici i Genetike u forenzici.

Nakon uvodnih i pozdravnih riječi Prof. dr. Kasima Bajrovića, direktora Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, a ujedno i organizatora simpozija, započela su plenarna predavanja. Prof. Bajrović je naglasio da je konačno došao trenutak da se ovakav vid Simpozija može održati i u BiH, te da je ponosan da su uposlenici INGEB-a uspjeli realizirati svoju ideju o skupu ovog tipa i uspjeli okupiti brojne znanstvenike iz zemlje i inostranstva. Istakao je da je jedan od ciljeva ovog Simpozija upoznavanje i povezivanje bh. genetičara u zemlji i inostranstvu, da bi se stekao preduslov za zajednički pristup nacionalnim, regionalnim i međunarodnim grantovima.

Prvo plenarno predavanje održao je Akademik prof. dr. Ljubomir Berberović (Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo) i pobliže nas upoznao sa razvojem genetike u BiH. Istakao je da je ključni korak za razvoj genetike na području BiH bilo osnivanje Centra (danas Instituta, INGEB) za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 1988. godine. Uslijedila su i ostala predavanja, među kojima zanimljivo i veoma korisno predavanje Prof. dr. Zorana Galića (University of California, Department of Medicine, SAD) o upotrebi genetički modificiranih T limfocita u tretmanu melanoma. Prof. Galić sa svojim kolegama vrijedno radi na pronalasku rješenja kod borbe protiv karcinoma, te nam ulijeva nadu da ćemo možda za nekoliko godina uspješno liječiti karcinome različitog porijekla. Veoma korisno predavanje o mogućnostima i perspektivama prenatalne dijagnostike genetičkih oboljenja predstavio je Prof. dr. Nenad Bukvić (Azienda Ospedaliero-Universitaria, Foggia, Italia). U današnje doba, doba dostupnosti najsavremenije genetičke tehnologije i postupaka, moguće je poboljšati prenatalnu dijagnostiku i smanjiti broj nasljednjih genetičkih oboljenja. Prof. Bukvić je imao za cilj da prikaže praktični aspekt prenatalne dijagnostike kao rane dijagnoze u cilju prevencije raznih oboljenja. Tokom izlaganja plenarnih predavanja, bilo je riječi i o dijagnozi i terapiji tipa 2 dijabetesa i metaboličkog sindroma analizom genetskih varijacija, zatim o oligogenskim i poligenskim modelima nasljeđivanja, te o primjeni genetike u analizi poljoprivrednih kultura, jedinki životinja, a govorilo se i o strukturi i ulozi proteina toplotnog stresa. Završno plenarno predavanje je održao Prof. dr. Damir Marjanović (INGEB, Univerzitet u Sarajevu), gdje je prikazao put populaciono genetičkih istraživanja u BiH, koja traju već stoljećima, a brojna već čekaju da budu istražena.

Uslijedila su predavanja u dvije sesije, Opća genetika i Genetika u biotehnici, sa izlaganjem velikog broja radova, koji su obuhvali širok raspon zanimljivih tema i oblasti iz područja genetike. Raznolike endemične vrste biljaka i životinja sa područja BiH su svakako bitan aspekt istraživanja u cilju održivosti i zaštite autohtonih vrsta, što je i prikazano u nekoliko izlaganja.

Drugi dan Simpozija je također bio popraćen bogatim sadržajem naučnih saznanja iz oblasti Genetika u biomedicini i Genetika u forenzici.

Dr. Nazif Alić (Institute of Healthy Ageing and GEE, University College London, UK) je predstavio rad u kojem je pokušano pojačanom ekspresijom IMP-L2 proteina kod vinske mušice produžiti životni vijek. Na osnovu ovih istraživanja pretpostavlja se da bi IGFBP7 ili sličan protein mogao na sličan način djelovati i kod životnog vijeka sisara. Doc. dr. Teufik Goletić (Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu) je izložio svoje predavanje o trenutno aktuelnoj temi, patogenost avijarnih influenza virusa i najvažnijim markerima ovih virusa. Danas smo svjedoci problema prekomjerne upotrebe lijekova, bez praćenja nuspojava i bez individualiziranog pristupa terapiji, bez ikakvog osvrta na genetičke predispozicije. Svoje izlaganje na temu ispitivanja polimorfizama gena kod primjene lijekova predstavio je Mr. Timur Cerić (Klinika za onkologiju, KCUS). Dugotrajna studija sa velikim brojem različitih uzoraka (4220 uzoraka) rađena je u Centru za genetiku Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a Mr. Izeta Aganović-Mušinović je iznijela glavne značajke njihove Citogenetičke studije tipova i učestalosti hromosomskih promjena. Ponovno nezaobilazna i veoma značajna tema bila je Analiza polimorfizama gena kod pacijenata sa metaboličkim sindromom i dijabetesom tipa 2, gdje su rezultate svojih studija prestavili mladi znanstvenici sa Katedre za biohemiju i kliničke analize, Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. Čest uzrok smrtnosti imunokompromitiranih bolesnika predstavlja i veoma značajan citomegalovirus CMV, koji ujedno predstavlja i glavni uzročnik kongenitalnih infekcija. Rezultate svojih istraživanja na ovu temu predočio je Dr. Faruk Skenderi (Institut za fiziologiju i biohemiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu). Veliki problem današnjice predstavljaju razne vrste karcinoma, među kojima je i hronična mijeloidna leukemija za koju ipak postoji “pametan (biotehnološki)” lijek, ali je potrebno njegovo stalno praćenje. Doc. dr. Lejla Kapur-Pojskić (INGEB, Univerzitet u Sarajevu) prezentirala je rad, gdje je prikazan dobiveni metod Doc. Lejle i kolega, koji su dizajnirali RT PCR test za kvalitativnu i kvantitativnu analizu genskog produkta tipičnog za BCR-ABL translokaciju. Metod predstavlja veoma bitan, pouzdan i ekonomičan pristup u praćenju CML. Završno predavanje iz sesije Genetika u biomedicini održao je Dr. Ivan Krešimir Lukić (Biosistemi grupa, Zagreb, Hrvatska), čime je objedinjeno prikazivanje svih dostupnih i pouzdanih genetičkih postupaka u medicinskoj dijagnostici.

Tamo gdje nam genetika može biti od velike pomoći, a nadamo se da u skorijoj budućnosti BiH to i hoće, jeste forenzika. Stoga je u sesiji Genetika u forenzici predstavljen veliki broj radova od strane uposlenika Federalne uprave policije, FMUP, Sarajevo, International Commission on Missing Persons (ICMP), te INGEB-a i KCUS. Istaknuto je koliki je značaj primjene DNK analiza u brzoj, efikasnoj i pouzdanoj identifikaciji lica i tragova biološkog porijekla u cilju suzbijanja zločina. Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP), osnovana 1996. godine, sa sjedištem u Sarajevu, ima zadatak da pruži pomoć vladama i institucijama širom svijeta u pronalasku nestalih osoba, nakon sukoba ili usljed prirodnih nepogoda. Svoju misiju obavljaju veoma uspješno već 15 godina, tokom kojih je kreirana baza podataka za 88495 osoba, a do sada je uspješno identifikovano 15802 osoba nestalo tokom proteklog sukoba u BiH.

Nakon usmenih priopćenja i izlaganja postera, održana je i Osnivačka skupština Društva genetičara, te Okrugli sto na temu Kadrovski i tehnološki kapacitet i razvoj genetičkih istraživanja u BiH. Usvojen je puni naziv Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini i skraćeni GENEBIH. Na osnivačkoj skupštini se raspravljalo o predloženom statutu, pa su pojedine tačke statuta pretrpjele izmjene, a utvrđen je i logo udruženja. Za predsjednika udruženja izabran je Prof. dr. Damir Marjanović, a podpredsjednika Prof. dr. Stojko Vidović. Predsjednik skupštine udruženja je Doc.dr. Lejla Kapur-Pojskić, a podpredsjednik skupštine Halida Nefić. Sekretar udruženja je Anja Haverić. Udruženje ima Upravni odbor i Etički odbor. Prema riječima predsjednika, udruženje ima ambiciozne ciljeve, a ne namjeru da bude udruženje samo na papiru.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i brojni sponzori, prepoznali su važnost organizovanja ovakvog skupa, te su ga financijski i podržali. Nadajmo se da će se tradicija organizovanja Simpozija genetičara u BiH, a i većih skupova ovog tipa, nastaviti i narednih godina, te da će iz godine u godinu bivati sve veći, bolji i prepoznatljiviji.

 

Be the first to comment

Leave a Reply