Koncentracija proteina u tumoru predviđa metastatski kancer

Molekularne tehnike su pokazale da su visoki nivoi pojedinih proteina u tumorskim stanicama pouzdan pokazatelj da će rak metastazirati. Mjerenjem proteinskog biomarkera u nekom tumoru i upoređujući ga sa nivoima u okolnom tkivu, moguće je predvidjeti hoće li se rak proširiti na druge organe u roku od dvije godine.

Naučnici koji sarađuju sa Univerzitetom u Hong Kongu (Hong Kong SAR, Kina) proučavali su protein carboxypeptidase E (CPE) u obliku poznatom kao CPE-delta N. CPE-delta N je varijanta CPE i prisutan je u velikim količinama kod tumora koji su se proširili, a samo u malim količinama u okolnim tkivima. CPE je obično uključen u obradu insulina i drugih hormona. Naučnici su testirali količinu CPE-delta N posredno, mjerenjem nivoa ribonukleinske kiseline (RNK). RNK radi sa informacijama u nekom genu kako bi nastao neki protein, kao što je ovdje slučaj sa CPE-delta N. Tokom analize tkiva 99 pacijenata sa karcinomom jetre, naučnici su uporedili količinu CPE-delta N RNK iz tumora pacijenata sa nivoima RNK u okolnom tkivu. Stanje smrtnosti pacijenata je zatim praćeno i do osam narednih godina.

Naučnici su otkrili da kada je nivo CPE Delta-N RNK u tumorima bio više nego dvostruko viši od onog u okolnom tkivu, vjerovatnoća da se rak vrati ili da metastazira u roku od dvije godine je vrlo visoka. Na ovom ili ispod ovog praga nivoa, bilo je mnogo manje vjerovatno da će se rak povratiti. Koristeći mjerenje ovog praga, ispitivači su precizno predvidjeli metastaziranje ili ponavljanje u preko 90% slučajeva. Obrnuto, njihova predviđanja da se tumori neće vratiti u periodu od dvije godine su bila tačna u 76% slučajeva. Oni su takođe mjerili nivoe CPE-delta N RNK u uskladištenim tumorskim tkivima uklonjenim iz 14 bolesnika sa feohromocitomom, rijetkim tumorom nadbubrežne žlijezde, i paraganglioma, rijetkim tumorom koji se prevashodno javlja u nadbubrežnim žljezdama, ali ponekad i u drugim dijelovima tijela. Broj kopija CPE-delta N RNK se kretao u opsjegu od 150 000 do 15 miliona na 200 mikrograma tkiva. U svim slučajevima u kojima je utvrđeno da se rak vratio ili metastazirao, nivoi CPE-delta N RNK su bili veći od milion. Ispitivači nisu otkrili metastaze ili vraćanje u slučajevima u kojima su tumori imali broj kopija niži od 250 000.

Osim ovog, naučnici su ispitali stanice tumora jetre, dojke, debelog crijeva, te glave i vrata i utvrdili da su one koje su poznate da se najagresivnije šire imale najviše nivoe CPE-delta N RNK. Y. Peng Loh, dr.sc., viši autor studije, objasnio je da bi metoda koja se koristila u studiji mogla jednog dana biti korištena za liječenje raka kod ljudi. Trenutno ne postoje sredstva da se dostavi antisens RNK na tumorske stanice. Potencijalni pristup može uključiti modifikaciju nekog virusa kako bi mogao da prenese antisens RNK u stanice. Ova studija je objavljena 1. Februara 2011. u Journal of Clinical Investigation.

Be the first to comment

Leave a Reply