Neinvazivni monitor hemoglobina poboljšava kontrolu nad stanjem pacijenta

Ovaj uređaj, koji kontinuirano mjeri nivoe hemoglobina u krvi, je precizan u kliničkom okruženju i ne zahtijeva flebotomiju.

Senzor za praćenje je postavljen na prst pacijenta i neprestano prikazuje nivo hemoglobina u krvi – parametar koji je od ključne važnosti za pacijente na intenzivnom liječenju ili koji se podvrgavaju operaciji.

Studija sprovedena u bolnici i medicinskom centru Englewood (Englewood, NJ, SAD), procijenila je tačnost Rainbow ReSposable senzora za neinvazivno mjerenje nivoa hemoglobina u krvi (SpHb). Mjerenja su sprovedena na devet pacijenata sa odjeljenja intenzivnog liječenja sa kritično niskim nivoima hemoglobina (u rasponu od 4,3 g / dl – 8,6 g / dl), i upoređena su sa invazivnim uzorcima krvi koji su istovremeno uzeti i analizirani u centralnom laboratoriju. Nivoi SpHb su kontinuirano prikazivani na Radical-7 Pulse CO-oksimetru.

Rezultati ispitivanja su pokazali prosječno odstupanje od 0,70 g / dl i preciznost od 1,05 g / dl za SpHb, i kada su se uporedili sa referentnim laboratorijem, vrijednosti hemoglobina su pokazale klinički prihvatljivu podudarnost. Istraživači su zaključili da mogućnost da se hemoglobin mjeri neinvazivno i stalno ima potencijal da olakša pravovremeno otkrivanje promjena kod hemoglobina i time da se poboljša donošenje odluka vezanih za upravljanje pacijentovom krvi u bolesnika sa kritično niskim hemoglobinom. I Rainbow ReSposable senzor i Radical-7 Pulse CO-oksimetar se proizvodi od strane Masimo, (Irvine, Kalifornija, SAD). SpHb je dostupan kao dio Masimo SET dugine platforme.

Anna Juhl, R.N., glavni istražitelj, je rekla: “Dva važna elementa upravljanja krvlju pacijenata (Patient Blood Management , PBM) su upravljanje postoperativnim gubitkom krvi uz neku rezultirajuću anemiju i transfuzija zasnovana samo na klinički i laboratorijski vođenim dokazima. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da Masimo SpHb može pomoći ljekarima da pravovremeno ostvare ciljeve PBM uz manje gubitaka krvi pacijenata. ” Studija je predstavljena na godišnjem Critical Care kongresu održanom od 15. do 19. januara 2011 u San Diegu (Kalifornija, SAD).

Labmedica 25.02.2011

Be the first to comment

Leave a Reply