Dostupna analiza Vitamina D na ADVIA Centaur aparatu

Siemensu je zadovoljstvo objaviti mogućnost određivanja Ukupnog vitamina D na ADVIA Centaur® i ADVIA Centaur® XP aparatu. Dodatak ovih testova omogućuje laboratorijama da osiguraju precizne rezultate određivanja ukupnog 25(OH) vitamina D (~100% D2 i D3), sa kratkim vremenom dobijanja rezultata.

Uopšteno, preko milijarde ljudi su deficitarni sa vitaminom D, a nedostatak ovog vitamina je još veći kod ljudi koji su slabo izloženi Suncu, a pogotovo onih sa rizikom od karcinoma kože. Nedostatak vitamina D udružen je sa rahitisom kod djece i osteomalacijom kod odraslih, pri čemu dugotrajni nedostatak kalcijuma i vitamina D vodi do osteoporoze. Kako bilo, zadnjih godina određivanje vitamina D je postala analiza ukupnog zdravstvenog stanja, a objavljene su i brojne publikacije koje su povezivale nedostatak vitamina D sa nekoliko bolesnih stanja, kao što su karcinomi, kardiovaskularne bolesti, diabetes i autoimune bolesti. Laboratorije sada mogu zadovoljiti potrebu za povećanim zahtjevima za testiranje vitamina D, te ispitivanjem tih vitamina na potpuno automatiziranom, visoko propusnom aparatu za imunološka ispitivanja.

Karakteristike ADVIA Centaur® Ukupnog Vitamina D analiza:

• Ukupno određivanje : 25 (OH), vitamin D2 i D3

• Brzo dobijanje rezultata – XP: 18 minuta

• Sljedivost na LC/MS/MS

• Širok raspon mjerenja : 3.7 – 150 ng/mL

• Minimalni volumen uzorka – 20 µL

Širok dijapazon testova koji određuju oba kalcijuma i njihovu reverziju pomaže kliničarima u velikom porastu koštanih oboljenja. Siemens Healthcare Diagnostics radi lakšeg pristupa pacijentu, nudi veliku ponudu analiza koštanog sistema kao pomoć u vašoj bolnici, laboratoriju, ili centru za bubrežne bolesti

Izvor: Siemens Healthcare Diagnostics

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,13,20}

Be the first to comment

Leave a Reply