Test baziran na kapilarnoj elektroforezi diferencira respiratorne viruse

Kapilarna elektroforeza se može koristiti kao detekciona platforma u multipleks testu za viralne i bakterijske respiratorne patogene.

Multiplex PCR test je poređen sa drugim PCR testovima za detekciju Influenza A virusa, Influenza B virusa i respiratornog scintilacijskog virusa.

U studiji koja je vođena na Institute for Clinical and Experimental Pathology (Salt Lake City, Utah, USA), znanstvenici su evaluirali test zasnovan na kapilarnoj elektroforezi za tri viralna ciljna virusa. Sakupljeno je trideset respiratornih uzoraka predhodno pozitivno testiranih na respiratorni virus. Bilo je po deset uzoraka od svakog od slijedećih virusa: Influenza A, Influenza B i RSV.

Multiplex PCR test, nazvan Seeplex se proizvodi od strane Seegene (Rockville, MD, USA). Test je detektovao devet od deset Influenza A virusa, devet od deset Influenza B uzoraka i svih deset RSV uzoraka. Ukupan detekcioni omjer je bio 93%. Dva uzorka koja nisu bila detektovana pomoću Seegene testa su bili sa niskim stepenom viralnosti. Autori su zaključili da Seeplex test obezbjeđuje obećavajuću alternativu za višestruko respiratorno testiranje.

Značaj diferencijacije između respiratornih patogenih organizama se vidi kod inficiranih osoba sa 2009 H1N1 sojem, sezonskom influenzom A i B, koje imaju slične simptome, te kod kojih se mora propisati ispravna antiviralna terapija za efikasniji tretman. 2009 H1N1 gripa, sezonska influenza A (H3N2) i sezonski influenza B virusi su prijemčivi za neuraminidaza inhibitore, dok je sezonska influenza A otporna na ove lijekove. Zaraziti se sa Influenza B virusom je lakše u periodu jesen/zima i simptomi su slični Influenza A virusnoj gripi. Stoga, važno je napraviti razliku između 2009 H1N1 gripe i drugih sezonskih influenza virusa za uzimanje odgovarajuće terapije i prevenciju rezistentnosti na lijekove. Studija je objavljena u januaru, 2011 u Annals of Clinical and Laboratory Science.

Labmedica, 02.03.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply