Neukrotiva bol se može smanjiti hormonskom terapijom

Humani horionski gonadotropin (hCG), lijek koji se često koristi u liječenju neplodnosti, utjecao je na smanjenje boli kod većine pacijenata u maloj pilot studiji.

Nakon jedne godine hCG terapije, sedam od osmero pacijenata mogli su reducirati korištenje opijata za 30% do 50%, rekao je Forest Tennant, doktor medicinskih nauka, liječnik na Veract Intractable Pain Clinic u Kaliforniji, na sastanku American Academy of Pain Medicine.

„Naša pilot studija je proizišla iz potpuno slučajne sretne okolnosti“, rekao je Tennant za MedPage Today. Dodao je da nije blo neželjenih efekata. Izvorno, 12 pacijenata je uključeno u studiju. Nakon uključenja terapije, osam ih je odabrano za dugoročan tretman.

hCG se često koristi za in vitro procedure fertilizacije, a također i u nekim programima mršavljenja. Tato što se koristi zajedno sa anaboličkim steroidima, korištenje hCG je zabranjeno u nekim sportskim udrugama.

„Zainteresirali smo se za hCG kada su nam kolege sa klinike za mršavljenje rekle da su gojazni pacijenti sa fibromijalgijom, tretirani sa hCG, osjetili veliko olakšanje boli.“

Otvorene studije, kao što je ova, mogu biti problematične u smislu da su pristrane, ne randomizirane i imaju mali broj pacijenata. Međutim, poboljšanja kod ovih pacijenata su impresivna. 12 paijenata iz studije su bili ambulatno liječeni odrasli ljudi koji su osjećali neukrotivu bol zadnjih 5 godina. Svi su imali centralnu abnormalnu neuroplastičnost prema nekoliko kriterija: konzistentna bol, periferna mjesta boli koja ne odgovaraju na terapiju, ozbiljnu nesanicu, ozbiljnu hiperaktivnost evidentiranu kroz dva ili više stanja kao što su: hipertenzija, tahikardija, tremor, hiperaktivni refleksi, midrijaza, dijaforeza ili hladna stopala ili ruke.

Sedmero pacijenata je imalo bolesti kralježnice a ostali su imali fibromijalgiju, neuropatiju, artropatiju ili glavobolju. Svima je data udarna doza od 500 do 1000 jedinica hCG da bi se odredila potencijalno efektivna doza.

Za osam pacijenata kod kojih je pozitivan rezultat nađen u toku jedne sedmice, doktori su davali sedmične doze od 1000 do 3000 jedinica, u toku više od 52 sedmice. „Zbog početnih rezultata, počeli smo liječiti i druge pacijente“, kaže Tennant. Tretirano je 30-40 pacijenata sa neukrotivm boli“.

Shaw je komentirao da klinička istraživanja hCG-a bi mogla omogućiti doktorima bolji tretman pacijenata prema opsjegu poboljšanja viđenih sa terapijom i odrediti da li neke populacije bolje odgovaraju na terapiju od drugih.

Američka Akademija Medicine Boli, 25.03.2011

Be the first to comment

Leave a Reply