Krvni analizator sa Wireless konekcijom

Point of care ručni analizator omogućava stvarno vrijeme prijenosa rezultata dijagnostičkih testova direktno sa mjesta gdje pacijent leži.

Ručni analizator može uštedjeti vrijeme dopuštajući medicinskom osoblju da izvode kritične testove na mjestu ležanja pacijenta tokom kojih će se rezultati istovremeno pregledati od strane ljekara bilo gdje gdje imaju pristup elektronskom izvještaju.

Aparat, koji se zove i-STAT 1 Wireless, eliminira pokretanje pacijenata iz kreveta na mjesto u odjelu gdje bi im se vadio uzorak, a istovremeno daje osoblju mogućnost da se fokusira na pacijenta. Na primjer, 10 minutni i-STAT kardijačni troponin test osoblje odjela za urgentnu medicinu može testirati, prenijeti i tretirati na mjestu ležanja pacijenta. Slanjem rezultata ovog testa preko postojeće wireless konekcije bolnice, medicinsko osoblje ima brzi pristup informacijama koje mogu pomoći kod određivanja da li je pacijent imao srčani napad.

i-STAT 1 Wireless je posljednja verzija aparata firme Abbott Laboratories (Abbott Park, IL, USA). Lagan, prenosan i jednostavan za upotrebu, i-STAT sistem koristi jednokratne test ketridže koji izvode širok raspon najčešće određivanih testova, uključujući kardijačne markere, krvne gasove, biohemijske testove i elektrolite, laktat, koagulaciju i hematologiju. Abbott je objavio da je dobio odobrenje od strane US Food and Drug Administration (FDA; Silver Springs, MD, USA) da počne sa prodajom i-STAT 1 Wireless aparata.

Greg E. Arnsdorff, voditelj Abbott odjela point of care, je rekao: “Ukoliko medicinske sestre ostanu pored kreveta pacijenta, što im novi i-STAT 1 Wireless aparat i omogućava, pospješuje se pristup na fokusiranje tretmana pacijenta, čime se ujedno skraćuje i vrijeme potrebno za početak tretmana.” i-STAT sistem je u upotrebi u oko 2000 bolnica i približno1000 odjela urgentne medicine u USA. Oko 50000 i-STAT analizatora se koristi širom svijet, na kojima se procesira oko 100 miliona ketridža na godinu.

Labmedica, 13.04.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply