Novi Hepatitis B sekvencijski test dostupan u Europi

Novorazvijeni molekularno dijagnostički test identificira genomske sekvence Hepatitis B virusa (HBV).

Sposoban da identificira DNA sekvencu HBV polimeraza gena uključujući sve relevantne HBV mutacije otporne na lijekove, test će pomoći ljekarima da prate HBV infekcije, odluke o planu tretmana i predviđanje ili otkrivanje otpornosti na lijek.

Abbott Molecular (Wiesbaden, Germany) je doio CE oznaku za HBV sekvencijski test u EU. Ovo je prvi DNA sekvencijski test razvijen i predstavljen od strane Abbott Molecular. Test je razvijen za upotrebu na Life Technologies (Carlsbad, CA, USA) ABI 3130 DNA sekvencijskom sistemu.

HBV je klasificiran u osam odvojenih genotipova (označenih od A-H). HBV genotip je prognostički indikator zato što korelira sa bolestima različito i odgovara na interferon terapiju. Na primjer, čini se da pacijenti sa HBV genotipovima A i B bolje odgovaraju na interferon terapiju nego oni sa genotipovima C i D.

Test nije namijenjen za skrining krvnih donatora, plazma ili tkivnih donatora za HBV, niti da se koristi kao dijagnostički test za potvrdu prisustva HBV infekcije.

Abbott Molecular analizira DNA, RNA i proteine na molekularnom nivou. Neki od testova su dizajnirani sa detektuju neznatne, ali značajne promjene u humanim genima i hromosomima. Rezultati ovih testova mogu dovesti do ranijeg otkrića ili dijagnostike bolesti, mogu utjecati na odabir odgovarajuće terapije i mogu pobiljšati monitoring progresije bolesti.

Labmedica, 14.04.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply