Precizno određivanje statusa HER2 gena u tkivu karcinoma dojke

Potpuno automatizirani sistem lako i precizno primjenjuje status HER2 gena u tkivu karcinoma dojke.

Sistem koristi optimalni ready-to-use HER2 (FISH) (Flurescencija in situ hibridizacija) reagens kit sa BOND protokolom za stvaranje konzistentnih, visoko kvalitetnih bojenih slajdova. Sistem unapređuje tok rada laboratorija, čime se povećava efikasnost te omogućuje laboratoriji pružanje odgovarajućih usluga njihovim kliničarima i korisnicima.

Dizajniran od strane Leica Microsystems (Buffalo Grove, IL, USA) sistem HER FISH otkriva amplifikaciju na HER2/neu genu pomoću FISH-a u formalin-fiksiranim, parafin ugrađenim (FFPE) uzorcima ljudskog tkiva kod karcinoma dojke. Leica HER2 FISH sistem je indiciran kao pomoć u procjeni bolesnika kod kojih se razmatra liječenje Herceptinom (transtuzumab).

Dizajniran za laku i tačnu procjenu statusa HER2 gena u tkivu karcinoma dojke, Leica HER2 FISH sistem kombinira primjenu zlatnog standarda PathVysion HER2 FISH sondi ( engl. tubes ) opskrbljenu sa Abbott Molecular Inc. (Des Plaines, IL, USA) sa Leica industrijski vodećom BOND automatiziranom platformom, pružajući tačne rezultate za povjerenje u dijagnostiku.

Leica HER2 FISH sistem poređen je sa Abbott Molecular PathVysion HER2 DNA sonda kit analizom na nezavisnoj grupi uzoraka i nađeno je da osigurava prihvatljive rezultate. Stvarna korelacija rezultata Leica HER2 FISH sistema na kliničke rezultate nije utvrđena.

Izvor: Labmedica.com

Be the first to comment

Leave a Reply