Siemens je prva laboratorijsko dijagnostička kompanija koja je dobila odobrenje za nove testove molekularnih alergena

Osam molekularnih alergena su dio 21 specifičnog alergena koji su odobreni za upotrebu na aparatu Immulite 2000. Siemens Healthcare Diagnostics je objavio da je dobio odobrenje za 21 3gAllergy alergena za upotrebu na Immulite 2000 imunoesejskom sistemu, uključujući odobrenje za osam novih molekularnih alergena koji nisu bili ranije dostupni u U.S.

Danas, većina in vitro alergijskih testiranja koristi alergenske ekstrakte, koji predstavljaju mješavinu i alergijskih i nealergijskih proteinskih antigena. Molekularni alergeni koriste izolirane individualne proteine ili rekombinantne derivirane materijale koji su poznati da uzrokuju alergijske reakcije. Ovi molekularni alergeni mogu pomoći ljekarima u daljnoj identifikaciji pacijentove senzibilizacije na specifične protein komponente alergena čiji su uzrok specifični alergeni ili unakrsna reakcija.

Specifično, osam novih alergena dostupnih od strane Siemens za upotrebu na Immulite 2000 sistemima uključuju testove za glavne alergenske proteine derivirane od dlake mačke, dlake psa, gljivica kućne prašine, Aspergillus (plijesan) i morskih račića. Sa FDA odobrenjem, ovi alergeni su sada široko dostupni u laboratorijama i ljekarskim ordinacijama. Od 2008, devedeset specifičnih alergena je odobreno od strane FDA.

“Siemens je uzbuđen, ne samo što je dobio odobrenje za 21 alergen, nego što je prva kompanija koja može ponuditi ove nove molekularne alergijske testove laboratorijama i ljekarima širom US”, rekao je Dave Hickey, CEO, Chemistry, Immunoassay, Automation, and Diagnostics IT Business Unit, Siemens Healthcare Diagnostics.

Trenutno, Siemens 3gAllergy portfolio uključuje 419 specifičnih alergena i 55 panela, od kojih 285 alergena ima odobrenje od FDA za upotrebu u US na Immulite 2000 sistemima.

Be the first to comment

Leave a Reply