Novi test za karcinom prostate

Novi krvni test je dizajniran da poboljša tačnost klasičnog testa za ranu detekciju karcinoma prostate.

Krvni test tačno identificira muškarce sa karcinomom prostate, posebno one sa agresivnom formom bolesti i potencijalno reduciranim pozitivno lažnim rezultatima u poređenju sa dva trenutno dostupna komercijalna testa PSA (prostata specifični antigen).

Studija je vođena od strane naučnika sa Northwestern University (Evanston, IL, USA), pri čemu su korišteni uzorci muškaraca sa 10 različitih strana, a testirana je njihova krv na prisustvo Pro-PSA. Imunoesej sa visoko specifičnim pro-PSA formama je korišten za 1091 retrospektivna serum uzorka, uključujući 555 muškaraca sa 2 ng/ml – 4 ng/ml i 536 pacijenata sa 4 ng/ml – 10 ng/ml PSA. Učesnici su bili upisani u skrining studiju za karcinom prostate, te im je urađena biopsija prostate. Pro-PSA mjeri više specifičnu PSA subformu zvanu (-2) Pro-PSA. Test je postao čak više tačniji kada su se rezultati analizirali sa matemaičkom formulom koja je obezbjeđena od strane Prostate Health Index. Formula dijeli Pro-PSA broj sa slobodnim PSA i onda se rezultat dijeljenja množi sa kvadratnim korijenom totalnog PSA.

Rezultati pokazuju novi skrining test, koji je posebno koristan za pacijente sa normalnim pregledom prostate, čiji je PSA između 2 ng/ml – 10 ng/ml, raspon koji se smatra dijagnostičkom sivom zonom, zato što većina muškaraca sa višim nivoom ima karcinom prostate, a većina muškaraca sa manjim nivoom nema karcinom. Logično što slijedi iz formule jeste da viši Pro-PSA i total PSA, te niži slobodni PSA, upućuju da pacijent ima agresivni karcinom prostate. Kod vrijednosti PSA između 2 i 4 ng/ml odnos pro i slobodnog PSA, upotrebom cutoff od 1,8% za preporučenu biopsiju prostate, detektuje 90% karcinoma, uključujući 16 od 16 ekstrakapsularnih karcinoma i 28 od 29 karcinoma sa patologijom Gleason bodovanom od 7, pa naviše, dok se izbjegava 19% nepotrebnih biopsija.

William Catalona, MD, vođa studije je rekao: “Ovaj novi test je specifičniji i tačniji nego trenutno dostupni krvni testovi za ranu detekciju karcinoma prostate. Ovaj test će se fokusirati na detekciju prostate karcinoma koje je moguće liječiti, te smanjenje nepotrenih biopsija kod muškaraca starosti 50 godina i starijih.” Studija je objavljena u maju 2011, u Journal of Urology.

Labmedica, 03.05.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply