Višestruki NA test simultano detektuje 15 respiratornih virusa

Višestruki NA (nukleinska kiselina) test simultano detektuje 15 respiratornih virusa u roku od jednog sata. FilmArray detektuje virusne nukleinske kiseline u nazofaringealnim brisevima uzetim od individua kod kojij postoji sumnja na infekciju respiratornog trakta. Sistem predstavlja značajno dostignuće u testiranju višestrukih infekcijskih bolesti, a namijenjen je za bolničko-kliničke laboratorije. Test zahtijeva samo dvije minute ručnog rada, a vrijeme dobijanja rezultata je u roku od jednog sata.

Tipovi i podtipovi virusa koji mogu biti testirani upotrebom FilmArray su slijedeće: Adenovirus, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Human Metapneumovirus, Influenza A, Influenza A podtip H1, Influenza A podtip H3, Influenza A podtip H1 2009, Influenza B, Parainfluenza virus 1, Parainfluenza virus 2, Parainfluenza virus 3, Parainfluenza virus 4, Rhinovirus/Enterovirus i Respiratory Syncytial Virus.

Idaho Technology, Inc. (ITI; Salt Lake City, UT, USA) je objavio da je US FDA odobrila ovaj test za FilmArray instrument i FilmArray Respiratory Panel.

Labmedica, 16.05.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply