Testovi na antinuklearna antitijela (ANA) evaluirani u skriningu autoimunosti

Izvršena je evaluacija različitih testova krvi za otkrivanje antinuklearnih antitijela (ANA) koji olakšavaju dijagnozu bolesti vezivnog tkiva.

Test indirektne imunofluorescencije (IFA) uspoređen je s četiri enzim-linked immunosorbent testova (ELISA) da bi se ispitala njihova dijagnostička učinkovitost i korisnost u otkrivanju i karakterizacija titra ANA u različitim patološkim stanjima.

Tim znanstvenika, u suradnji s ARUP laboratorijem (Salt Lake City, UT, USA), skrinirao je 224 klinički definiranih uzoraka seruma od kojih je 30 slučajeva sa sistemskim eritematoznim lupusom (SLE), 94 slučajeva reumatoidnog artritisa, a 100 od zdravih davatelja; te 495 uzoraka seruma datih na rutinsko testiranje na ANA i 12 referentnih uzoraka seruma. Korišteni IFA test je NOVA Lite Hep-2 ANA, koji koristi imunoglobulin G (IgG) specifične konjugate. Četiri testirane ELISA-e su Aeskulisa ANA Hep-2, Bio-Rad ANA Screen, Phadia Varelisa ANA 8 screen, i Quanta Lite ANA ELISA.

Iako su četiri ANA ELISA-e formulirane na različiti način, sve one sadrže iste antigene i substrate osim Varelisa ANA 8 screen test (Phadia, Uppsala, Švedska), koji nije sadržavao substrat. Klinički uzorci su bili odabrani uzorci seruma koji su prethodno poslani u ARUP Laboratorije na ispitivanje ANA, od čega je bilo 50 negativnih i 445 pozitivnih prema Bio-Rad ANA ELISA (Bio-Rad, Hercules, CA, SAD). Osjetljivost ELISA testova kretala se od 90% do 97% u usporedbi s 80% IFA u SLE uzorcima seruma. Međutim, specifičnost ELISA testova kretala se od 36% do 94%, dok je specifičnost IFA 99%.

NOVA Lite Hep-2 ANA IFA test i Quanta Lite ANA ELISA su proizvodi INOVA Diagnostics (San Diego, CA, SAD). Aeskulisa ANA Hep-2 je proizvod Aesku Diagnostics (Wendelsheim, Njemačka). Autori su zaključili da generalno ELISA testovi za ANA pokazuju bolju osjetljivost i dobru specifičnost, sugerirajući da je ELISA isplativija za skrining na ANA u odnosu na IFA. Uzorci pozitivni na ANA ELISA bi trebali biti testirani na Hep-2 da se odredi titar i oblik (pattern). Studija je objavljena u maju 2011. u American Journal of Clinical Pathology.

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,13}

Be the first to comment

Leave a Reply