Trideset dva nova klinička reagensa razvijena za imunofenotipizaciju hematoloških oboljenja

Trideset i dva nova klinička reagensa za protočnu citometriju razvijena su za imunofenotipizaciju hematoloških malignih bolesti.

Proizvođač reagenasa za multikolor protočnu citometriju proširio je svoj portfolio antitijela, fluorohroma I reagenasa za dijagnostiku, imunologiju, onkologiju, staničnu biologiju i biologiju matičnih stanica.

eBioscience (San Diego, CA, USA) proizvodi kliničke reagense u uslovima dobre proizvođačke prakse (engl. good manufacturing practice, GMP). Tvrtka osigurava dobar odnos „signal to noise” i višeod 90% čistoće.

Linija proizvoda za kliničku protočnu citometriju razvijena je i optimizirana od strane eBioscience za korisnike u kliničkim laboratorijima. Antitijela su pakirana u fleksibilnim količinama kako bi bila pristupačna svakom budžetu. Sve količine su formulirane na 5 μL/testu kako bi se osiguralo učinkovito višebojno imunofenotipiziranje putem smanjenja omjera reagensa prema volumenu uzorka, što je bitno za štednju dragocjenih uzoraka. Širok izbor formata fluorohroma potreban je za razne tipove citometar koji se mogu naću u kliničkim laboratorijima.

Na 102. godišnjem udruženju Američkog udruženja za istraživanje raka (AACR) (2-6 aprila, 2011) u Orlandu (FL,USA) i XXVI kongresu Međunarodnog društva za unapređivanje citometrije (CYTO2011), maj 2011 u Baltimoreu, (MD, SAD) prikazan je prošireni portfolio eBioscienceovih kliničkih reagenasa.

Labmedica 31.5.2011

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,20}

Be the first to comment

Leave a Reply