Abbott je podnio prijavu za registraciju novog molekularnog testa namijenjenog za selekciju terapije kod non small cell karcinoma pluća

Abbott je objavio da je ispunio aplikacije za pretržišno odobrenje US Agenciji za hranu i lijekove i Japanskom ministastrvu zdravlja, rada i socijalne zaštite za novi molekularni test dizajniran za detektovanje abnormalne preraspodjele gena kod non small cell karcinoma pluća (NSCLC). Test se koristi u kombinaciji sa Pfizer-ovim lijekom crizotinib, prvi inhibitor anaplastične limfoma kinaze (ALK).

Novi Abbott test koristi fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH), a dizajniran je za otkrivanje preraspodjele na 2p23 hromosomu na ALK genu. Ove genetske abnormalnosti su bile implicirane tokom razvoja NSCLC, limfoma i neuroblastoma.

“Što više spoznajemo o kancerskim i tumorskim formacijama, identifikacija genetičkim biomarkerima će postati značajno korisna tokom korištenja novih personaliziranih lijekova”, rekao je Stafford O”Kelly, šef Abbott Molecular dijagnostike. “Abbott ALK FISH test je dizajniran da pomogne ljekarima kod izbora odgovarajućih pacijenata, sa non small cell karcinomom pluća, za terapiju ciljanim lijekom. Ovo je jedini test koji se koristi u globalnim kliničkim pokušajima u konjugaciji sa Pfizerovim crizotinibom”.

Karcinom pluća je svjetski vodeći karcinom koji uzrokuje smrt i javlja se sa 1,6 miliona novo dijagnosticiranih slučajeva godišnje. Oko 85% pacijenata sa karcinomom pluća ima non small cell tip i obično se dijagnosticira kada je bolest već uznapredovala sa veoma malom stopom preživljena. Pacijenti sa dijagnosticiranim NSCLC, koji su takođe pozitivni na ALK gen preraspodjelu, su najbolji kandidati za terapiju sa ALK inhiborima.

Abbott site, 23.05.2011.

Be the first to comment

Leave a Reply