Bolja analitička osjetljivost

Prema nezavisnom istraživanju, Siemens-ov CLINITEST ® hCG (humani korionski gonadotropin) test trudnoće, kada se izvodi na CLINITEK Status ® “porodičnim” aparatima, imao je najveći faktor detekcije i analitičku osjetljivost u poređenju sa Quidel QUICKVUE i četiri druga point-of- care aparata. Studija pokazuje važnost otkrivanja hCG beta fragmenata srži( beta core fragments) (βcf) kod ranih uzoraka trudnoće, pošto je ovo jedan od najčešćih varijanti hCG u mokraći, nakon intaktnog hCG.

Otkrivanje hCG varijante

Dvanaest različitih brendova hCG aparata su testirani na njihovu mogućnost detekcije broja različitih oblika hCG varijanti. Od šest profesionalnih point-of-care testiranih uređaja Siemens-ov CLINITEST hCG je pokazao mogućnost otkrivanja najniže granice hCG. Prema rezultatima, Siemens-ov CLINITEST hCG test imao je najveći faktor detekcije i najveću analitičku osjetljivost testiranih aparata. U članku se napravio sažetak studije objavljene od strane “Clinica Chimica Acta “. Kvalitativna point-of-care i over-the-counter (prekobrojni) urinski hCG aparati različito otkrivaju varijante hCG u ranoj trudnoći. Kao dodatak njihovoj dokazanoj analitičkoj osjetljivosti, trudnoća sa CLINITEST hCG test-om dokazuje se brzo i jednostavno, aparat čita i izvještava rezultate testa bez dodatnih nejasnoća oko interpretacije rezultata.

Ključne prednosti:

Djelotvornost – Spajanjem analizator ADVIA Centaur i IMMULITE 2000 analizatora za VersaCell sustav, CMEM laboratorija smanjuje vrijeme operatora za 43,7%, i osigurava indeks relativne produktivnosti (RPI) za 35,4%.

Fleksibilnost – Konfiguracija aparata se može uklopiti i u manje prostore, pohrana uzoraka automatski se održava sedam dana

Svestranost – Ljudski resursi mogu biti preusmjereni na testove koji su puno složeniji i traže intenzivan rad u laboratoriji, povećavajući produktivnost laboratorija

Jednostavnost – Operatori u laboratorij smatraju ga jednostavnim za korištenje

Izvor: Siemens Healthcare Diagnostics.com

Be the first to comment

Leave a Reply