Krvna pretraga za kliničku depresiju urađena u nekoliko minuta

Krvna pretraga za depresiju je pojednostavljena i može doprinijeti ranom otkrivanju stanja ukoliko se provodi pri uobičajenim medicinskim kontrolama.

Prema Human Metabolome Technologies (Tsuruoka, Japan), klinička depresija može se otkriti mjerenjem koncentracije fosforne kiseline u krvi.

Kompanija je provela komparativnu studiju u kojo je bilo uključeno 66 ljudi, od toga 31 pacijent sa dijagnosticiranom depresijom u Nacionalnom Centru za Neurologiju i Psihijatriju, (National Center of Neurology and Psychiatry in Kodaira) Japan, i 35 zdravih ispitanika slične starosne dobi i spola.

Koristeći koncentraciju etanolamin fosfata kao dijagnostičkog alata, istaživači su bili u mogućnosti identificirati klinički depresivne pacijente u 82 % slučajeva, te da isptanik nema depresiju u 95% slučajeva.

Human Metabolome Technologies razvija reagens za određivanje nivoa etanolamin fosfata u nekoliko minuta. Tvrtka očekuje kompletiranje reagensa za jednu godinu.

Nekoliko drugih metoda za dijagnosticiranje depresije pomoću krvne pretrage koje su u razvoju i bazirane su na analizi DNK iz oko 20 različitih vrsta bijelih krvnih stanica, što je dugotrajan proces.

Detalji o novoj vrsti testa diskutovani su na konferenciji Japanese Society of Biological Psychiatry in Tokyo (Japan), 22 maja 2011.

Izvor. Labmedica.com

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,20}

Be the first to comment

Leave a Reply