Izvještaj sa 11. stručnog sastanka medicinskih biohemičara/biohemičara u BiH

11. stručni sastanak medicinskih biohemičara/biokemičara BiH održan je 10. juna/lipnja 2011. godine, u Hotelu Bristol u Sarajevu. Jednodnevni tradicionalni sastanak biohemičara ove godine okupio je oko 50-ak članova udruženja, te donio promjene u rukovodstvu društva i promjene u okviru povjerenstava za kontrolu kvaliteta, edukaciju, i ostalih.

U plenarnom dijelu, tokom prijepodneva, prof. dr Emin Sofić, sa Prirodno-matetmatičkog fakulteta u Sarajevu, predstavio je rezultate svog istraživanja na polju laboratorijske dijagnostike Alzheimerove bolesti. Naglašen je značaj fosforiliranog tau proteina u dijagnostici ove bolesti. Nakon toga, prof. dr Svejtlana Ignjatović, sa Kliničkog univerzitetskog centra u Beogradu, govorila je o standardizaciji određivanja HbA1c kao parametra glikoregulacije u dijabetesu. Standardizacija određivanja i prijavljivanja rezultata glikiranog HbA1c je aktuelna tema na kongresima i skupovima pod pokroviteljstvom ili sa učešćem IFCC-a zbog njenog značaja za dijabetičare kao izuzetno dobrog parametra kontrole bolesti, te zbog same epidemiološke situacije diabetes mellitusa, čija je prevalenca u stalnom porastu. Mr.sci Mirsad Panjeta, sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, predstavio je rezultate svoje studije o zavisnosti homocisteina, folne kiseline i lipida u serumu od prehrambenih navika ispitanika.

U popodnevnom dijelu izlaganja su imali predstavnici sponzora Mediatrade96, a riječi je bilo o automatizaciji u kliničkoj hemiji, urinskoj dijagnostici i informatizaciji laboratorija.

Nakon ručka održan je sastanak Udruženja medicinskih biohemičara BiH, na kojem je nakon odavanja počasti preminuloj predsjednici Prof. dr Miri Winterhalter-Jadrić, održana izborna skupštima za novog predsjednika. Doc. dr Jozo Čorić, sa KCUS, izabran je za novog predsjednika Udruženja. Također, izabrani su novi članovi upravnog odbora Udruženja. Pored ove tačke dnevnog reda, na diskusiji se našlo i provođenje kontrole kvaliteta u prethodnoj godini. Obzirom da ne postoji zakonska regulativa u ovom području, kontrola kvaliteta u BiH je još uvijek na dobrovoljnoj osnovi, što ne doprinosi poboljšanju kvaliteta rada i usluga prema pacijentima. Na sastanku Komore medicinskih biohemičara FBIH, dotaklo se Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih laboratorija u FBIH, koji je već duže vrijeme dostupan za pregled i diskusiju na web stranici udruženja.

Laboratorij.ba

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,20}

Be the first to comment

Leave a Reply