Panel biomarkera za fibrozu jetre upućuje na hroničnu bolest jetre

Potpuno automatiziran, standardiziran direktni panel biomarkera nudi kliničarima brz, pouzdan, minimalno invazivni krvni test za procijenu fibroze jetre kao vodećeg indikatora hronične bolesti jetre (CLD). 

Poboljšani test za fibrozu jetre (ELF test) je jednostavan, standardiziran krvni test koji procijenjuje težinu jetrene fibroze kombinirajući tri direktna serum biomarkera – hijaluronsku kiselinu (HA), prokolagen III amino terminalni peptid (PIIINP) i tkivni inhibitor metaproteinaza 1 (TIMP-1) u algoritmu. Rezultat je ELF vrijednost, koja se korelira na nivo procjene jetrene fibroze jetrenom biopsijom, trenutnim standardom za dijagnozu jetrene fibroze. Rezultati su dostupni u roku od 60 minuta.

ELF test je klinički validiran na Immuno-1 analizatoru u internacionalnoj multicentralnoj studji sa mješanim grupama pacijenata, uključujući pacijente sa virusnim hepatitisom, nealkoholnom jetrenom bolesti (NAFLD) i grupu alkoholnih pacijenata. Dodatno, 7-godišnja studija koja je uslijedila i uključila preko 450 pacijenata je pokazala sa su ELF markeri komparabilni sa jetrenom histologijom u predviđanju kliničkih posljedica CLD.

Sa dodatnim ELF testom, Siemens Healthcare Diagnostics (Tarrytown, NY, USA) nudi integrirani portfolio dijagnostičkih rješenja za upravljanje jetrene bolesti, koji uključuje rutinske hemijske testove, hepatitis serološke testove, virusne testove i ultrazvučne sisteme.

“Otkriće ELF markera predstavlja značajnu prednost u dijagnozi pacijenata sa jetrenom bolesti”, rekao je William Rosenberg, MBBS, D. Phil. Peter Scheuer, direktor Centra za hepatologiju University College London (UK) je rekao: “Za pojedinačnu korist, ELF test može pomoći u identifikaciji pacijenata sa blagim do srednje teškim jetrenim fibrozama, koje su obično asimptomatske, tako da su kliničari u mogućnosti da interveniraju prije značajnog oštećenja jetre.”

Labmedica, 21.06.2011.

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:18,20}

Be the first to comment

Leave a Reply