Neinvazivno testiranje holesterola postaje dostupno javnosti

Tehnologija neinvazivnog testiranja holesterola postaće dostupna javnosti preko referentnih kliničkih laboratorija, po prvi put.

PreVu je neinvazivna tehnologija procjene rizika za bolest koronarnih arterija koja bezbolno i ugodno za pacijenta testira nivo holesterola u koži.

Pokazalo se da visoki nivoi holesterola kože koreliraju sa bolešću koronarnih arterija, koja je procjenjena pomoću stress testa, angiografije, koronarnog kalcija, intima-media debljine karotida, upalnih markera za vaskularne bolesti, prethodnih incidenata srčanog napada i Framingham skora rizika.

Miraculins Inc. (Winnipeg, Canada) medicinska dijagnostička kompanija fokusirala se na razvoj i komercijalizaciju dijagnostičkih testova i alata za procjenu rizika za nepokrivene kliničke potrebe. Oni su potpisali pismo namjere sa Gamma-Dynacare Medical Laboratories (Brampton, Canada), jednom od najvećih medicinskih laboratorija u Kanadi, za uvođenje laboratorijskog formata PreVu tehnologije neinvazivnog testiranja holesterola.

Prema ovom dogovoru, Gamma-Dynacare će biti odgovorna za sve troškove zadnjih razvojnih faza PreVu LP testova, kao i za razvoj i implementaciju automatiziranih sistema za procesiranje testova. Ova laboratorija će također obezbjediti logističku podršku za sakupljanje, transport i izvještavanje rezultata preko svoje interne strukture, koja dnevno obrađuje desetine hiljada uzoraka i uradi oko 40 miliona testova godišnje. Kao dio dogovora, Miraculins je dao Gamma-Dynacare eksluzivna prava da procesira sve PreVu LP testove u Kanadi.

PreVu LP test neinvazivno mjeri nivo holesterola koji je deponiran u tkivima kože, tako što bezbolno i brzo sakuplja stanice kože sa dlana, korištenjem medicinskog adhezivnog uređaja za sakupljanje, koji se onda zapakuje i šalje u Gamma-Dynacare laboratoriju na procesiranje. Proces uzimanja uzorka se lako provodi od strane pacijenta, traje 15 sekundi i ne zahtjeva prestanak uzimanja hrane 12 sati prije testiranja.

Be the first to comment

Leave a Reply