Tabela 1. Poređenje metoda za određivanje CRP-a

Vrsta testa 

Šta je mjereno 

Način izvođenja testa 

Rezultati 

KVALITATIVNI 

Prisustvo ili odsustvo CRP-antitijelo kompleksa u uzorku seruma.

Mjerena količina seruma je dodana na pločicu ili epruvetu, mješa se sa lateks reagensom i ispituje se bilo koji znak aglutinacije.

Pozitivni: prisustvo aglutinacije označava koncentraciju CRP>6 mg/L ili  >10 mg/L

Lateks reagens obično se sastoji jedinstvene veličine polistriena obavijeni sa anti-humanim CRP antitijelima. CRP se veže za antitijelo formirajući CRP-antitijelo kompleks koji precipitira (taloži se).

Negativni: odsustvo aglutinacije označava koncentraciju <6 mg/L ili  <10 mg/L

SEMIKVANTITATIVNI 

Prosječna količina CRP – antitijelo kompleksa u uzorku seruma.

Serijski slani rastvori seruma su pomješani sa lateks reagensom i ispituje se prisutnost aglutinacije.  Najveće razblaženje u kojem se aglutinacija očitava predstavlja prosječnu količinu CRP.

Najveće razblaženje u kojem se aglutinacija javlja je prosječni titar CRP u  mg/dL ili mg/L 1:6 ratio= 6 to 12 mg/L 1:12 ratio=12 to 24mg/L  1:24 ratio=24 to 48mg/L 1:48 ratio > 48 mg/L

KVANTITATIVNI 

Količina CRP-antitijelo kompleksa u uzorku seruma.

Razblaženi uzorci seruma su pomješani sa reagensom koji sadrži monoklonalna antitijela koji reaguju specifično sa CRP. Mjere se CRP-antitijela kompleksi.

Oba kvantitativna metoda određuju količinu u mg/L ili mg/dL

Direktno mjerenje  CRP-antitijelo kompleksa označenih  sa enzimom ili fluorescentnom bojom..

Imunoenzimski test  (ELISA), imunofluorescencija CRP se veže za fiksirana monoklonalna anti-CRP-antitijela označena sa enzimom ili fluorescentnom bojom. Enzimski označena CRP-antitijelo kompleksi se mjere sa automatskim analizatorom – spektrofotometar. Fluorescentno  označena CRP-antitijelo kompleksi se vizualiziraju pomoću fluorescentnog mikroskopa.

Direktno mjerenje količine aglutinacije ili precipitacije uzrokovanih prisustvom CRP-antitijelo kompleksa.

Imunoturbulencija, nefelometrija ili radijalna imunodifuzija.

Snop svjetla iz diode koja emituje infracrvene zrake propušta se kroz epruvetu koja sadrži CRP-antitijelo komplekse. Količina raspršenog svjetla se mjeri iz različitih uglova koristeći nefelometar ili turbidimetar ili automatski analizator. Količina CRP je proporcionalna količini svjetla koja je raspršena.  

Be the first to comment

Leave a Reply