Identificirani rani biomarkeri za buduće alergije kod djece

Marker upalnih ćelija pronađen u urinu novorođenčadi je povezan sa povećanim rizikom alergijske senzibilizacije, nazalne eozinofilije i ekcema kod djece od 6 godina.

Biomarkeri koji predviđaju razvoj atopijskih bolesti prije početnih simptoma su potrebni za ciljanu prevenciju kao i za individualnu intervenciju i tretman.

Naučnici na Univerzitetu u Kopenhagenu (Danska), mjerili su nivo urinarnog eozinofilnog proteina-X (u-EPX) i nekoliko drugih markera upale kod 369 zdravih jednomjesečnih beba. Djeca uključena u kohortnu studiju su bez simptoma, stara jedan mjesec od astmatičnih majki. Krv na broj eozinofila je uzimana u intervalima. Nazalna eozinofilija je ispitivana sa struganjem nosne sluznice kod djece od 6 godina i alergijski rinitis je dijagnosticiran sa šest godina zasnovan na anamnezi roditelja i djetetovim prijašnjim simptomima. Simptomi slični astmi, astma i ekcem su takođe zabilježeni.

U prvoj godini života, 4% djece je razvilo simptome slične astmi i 27% je dijagnosticiran ekcem. Ostalih 17% su razvili simptome slične astmi i 15% ekcem sa šest godina. Istraživači su analizirali podatke za povezanost između nivoa u-EPX kod djece i budućih simptoma i dijagnoza, i pronašli su da povišen u-EPX kod jednomjesečne djece je povezan sa 49% porastom rizika za alergijsku senzibilizaciju, veza je statistički signifikantna za oba i nutritivne i aero alergene.

Visok u-EPX je takođe povezan sa razvojem nazalne eozinofilije što indicira alergijsku upalu gornjih dišnih puteva.

Na kraju djeca čiji je u-EPX bio u gornjem kvartalu imaju 40% veći rizik za razvoj ekcema sa 6 godina nego oni sa nižim. Koncentracija u-EPX se određuje sa komercijalnim duplo-antitijelo radioimunotest.

Hans Bisgaard, MD, DMSci, profesor pedijatrije na Univrezitetu u Kopenhagenu je rekao: „Ovi podaci ukazuju na to da rana aktivacija eozinofila prije početka simptoma kod djece dovodi do razvoja stanja povezanih sa atopijom. Mehanizam iza presimptomatske aktivacije eozinofila kod veoma male djece je još uvijek nepoznat, ali ova studija predlaže da u toku patogeneze kod ove djece koja počinje prije simptoma i uključuje aktivaciju eozinofilnih granulocita.”

Ova studija je publicirana online 16 juna 16, 2011 in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Be the first to comment

Leave a Reply