Molekularno testiranje omogućuje dodatne informacije o progresu karcinoma vrata maternice

Status refleks test omogućuje integrirani pregled tri faktora za koje se smatra da su povezana sa razvojem displazije i karcinoma vrata materice uzrokovanog Humanim papiloma virusom 16 (HPV-16).

HPV-16 status refleks test omogućuje molekularno testiranje koje dopunjava informacije osigurane sa HPV testom za određivanje tipa virusa. Budući da su većina cervikalnih intraepitelnih lezija uzrokovane sa visoko rizičnim HPV-om spontano regredira, izgleda da dodatni faktori imaju ulogu u progresiji premalignih lezija vrata maternice.

Markeri koji mogu predvidjeti tok intraepitelnih lezija cerviksa te karcinoma vrata maternice uključuju, ali nisu ograničeni na HPV tip, HPV status integracije i količina virusa leziji.

HPV-16 je rasprostranjen genotip povezan sa oko 20% lezija vrata maternice niskog stupnja, 50% lezija visokog stupnja i 60% cervikalnih skvamoznih karcinoma. U oko 80% HPV-16 pozitivnih karcinoma vrata maternice prisutan je skraćeni virusni genom, ugrađen u genomsku DNK domaćina.

HPV-16 infekcije se sporije čiste u odnosu na infekcije drugim tipovima HPV-a dok je HPV-16 virus označen kao marker kod perzistentnih HPV infekcija. Nalaz HPV-16 viralne DNK je povezan sa lezijama vrata maternice visokog stepena i invazivnim karcinomom.

Test je proizveden od strane Oncoveda Cancer Research Center (Hamilton, NJ, USA) koje je osnovano od strane Medical Diagnostic Laboratories (MDL; Hamilton, NJ, USA) radi translacije istraživanja u dijagnostičke alate. Oncoveda koristi HPV-16 Status test u tekućim kliničkim ispitivanjima da bi se istraživali ostali faktori HPV infekcije.

Cilj “Oncoveda” je razumjeti progresiju tumora i odgovor na kemoterapiju, identificirati biomarkere karcinoma i ciljeve za lijekove, te primijeniti otkrića u kliničke testove i lijekove koji će doprinijeti dijagnozi i liječenju karcinoma.

Labmedica, 02.08.2011

Be the first to comment

Leave a Reply