Novi standard kod automatskog određivanja aktivnosti VWF – Novi Siemens Innovance VWF test

Inovativni novi test je dostupan za kvantitativno određivanje aktivnosti von Willebrand faktora – Innovance VWF test. Test koristi revolucionarnu novu tehnologiju, omogućavajući pouzdanu i prikladnu dijagnozu i upravljanje poremećajima krvarenja. Potpuno automatizirani test je dostupan na slijedećim sistemima: BCS i BCS XP sistemima, Sysmex CA-560, CA-1500, CA-7000, CS-2000i i 2100i sistemima, omogućavajući tačno određivanje aktivnosti za laboratorije svih veličina.

Nova tehnologija obezbjeđuje stabilno, jasno i osjetljivo određivanje VWF. Innovance VWF test je osjetljiv, pouzdan i prikladan test za direktno određivanje aktivnosti VWF. Koristi naprednu novu tehnologiju, dopuštajući testu da oponaša reakciju u kojoj se VWF veže za Ib (GPIb), glavni VWF receptor protein na trombocitima. Lateks čestice su prekrivene sa antitijelima protiv GPIb, kojima je dodan rekombinantni GPIb. Dodavanjem plazme pacijenta potiče se VWF ovisna aglutinacija, koja se detektuje turbidimetrijski. Iz razloga što rekombinantni receptor protein uključuje dvije mutacije ovisne o funkciji, test ne zahtjeva ristocetin.

Innovance VWF test čini određivanje VWF opsežnim, visoko tačnim, čak i u malim laboratorijama. Testom se vrši kvalitativno i kvantitativno određivanje poremećaja VWF. Dobiva se odlična reproducibilnost. Test je u tečnom stanju, spreman za upotrebu, te ima visoku dosljednost lotova. Stabilnost reagensa je 4 sedmice nakon otvaranja.

Be the first to comment

Leave a Reply