Test urina odeđuje rizik od raka prostate

Test urina temeljen na biomarkerima bi uskoro mogao biti dostupan da pomogne u ranom otkrivanju i liječenju raka prostate.

Novi test urina je osmišljen kako bi identificirala dva genetska markera za koje se zna da su prisutni kod bolesnika s karcinom prostate i koji nadopunjuju prostata specifični antigen (PSA) test.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Michiganu (Ann Arbor, MI, USA) razvili su urinarni test za rak prostate koji se temelji na dva biomarkera. Ovi biomarkeri su fuzijski protein Transmembranska serinska proteaza 2: Ets povezani gen (TMPRSS2:ERG) I prostate kancer gen 3 (PCA3), za koje se zna da su prisutni kod pacijenata sa rakom prostate. Pokazano je da je TMPRSS: ERG pojačano eksprimiran androgenim hormonima u kanceru prostate i smanjeno eksprimiran u androgen nezavisnom tkivu raka prostate. PCA3 gen koji ima ne kodirajuću mRNK, koja je jako eksprimirana kod raka prostate, je koristan tumorski marker.

Studija je uključila 1312 muškaraca s povišenim PSA i kasnije odstranjenom prostatom, uspoređujući rezultate testova njihovog urina s onima iz njihovih biopsija. Istražvači vjeruju da su pronađene korelacije između ova dva testa pokazatelj da će test urina biti efektivno sredstvo u detektiranju osoba sa rizikom od raka prostate. Zato što je TMPRSS2:ERG uzrokovan time što dva gena mijenjaju mjesta te se fuzioniraju, pojedinci vjeruju da je to uzrok kancera prostate, međutim javlja se samo u polovine pacijenata sa kancerom prostate, pa je u test urina uključen i skrining na drugi genetički marker, PCA3.

Test urina proizvodi Gen-Probe (San Diego, CA, USA) i iako još nije poslan na odobrenje od strane nadležnih institucija, niti je još dostupan javnosti, University of Michigan će ga početi koristiti. David B. Samadi iz Medicinskog Centra Mount Sinai (New York, USA) rekao je da iz prethodnih i ove studije postoje dokazi da kombinacija testa urina sa PSA testom krvi može dati bolje rezultate u predikciji raka prostate.

Labmedica 1.9.2011

Be the first to comment

Leave a Reply